Näkökulmia kaupunkibulevardeihin -seminaari

KESKIVIIKKONA 4.5.2016 klo 16.00–18.00

Paikka: Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan
Yrjö-Koskisen katu 3, juhlasali, katutaso 

kbulvd

Miten kaupunkirakennetta tulisi pääkaupunkiseudulla tiivistää?
Mitä näkökulmia tiede tarjoaa kaupungin moottoritieväylien bulevardisointisuunnitelmiin? 


Puheenvuorot:

Tilaisuuden avaus, professori Mari Vaattovaara, Helsingin yliopisto

Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, Helsingin kaupunki

Professori Mari Vaattovaara, Helsingin yliopisto ja dosentti Anssi Joutsiniemi, Aalto-yliopisto

Professori Kimmo Lapintie, Aalto-yliopisto

Professori Matti Kortteinen, Helsingin yliopisto

Professori Kauko Viitanen, Aalto-yliopisto

Tutkijatohtori Kati Vierikko, Helsingin yliopisto

Loppupuheenvuoro, apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki

Keskustelua ja pientä tarjoilua

 

Tilaisuus on täynnä ja ilmoittautuminen on sulkeutunut.  

 

Kaupunkiakatemian aamukahvit 8.4.2016

Ikääntyneet stadissa

Huhtikuun aamukahveilla kuultiin esityksiä ja keskusteltiin ikääntyneiden liikkumisesta, aktiivisesta kaupunkielämästä ja palveluiden järjestämisestä sekä asennoitumisesta ikääntymiseen.

Aamukahvit_yleiskuva

Meri Pekkanen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta kertoi Stadin ikäohjelmasta. Ohjelmassa esitetään ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä, joita toteutetaan vuosina 2015-17. Ikäohjelman tavoitteena on tilkitä puutteita sosiaali- ja terveyspalvelujen perustoiminnassa sekä ohjata palveluiden kehittämistä. Helsingissä pohditaan myös miten asuinalueiden omaehtoista toimintaa voitaisiin edistää siten, että ikääntyneiden lähiyhteisöissä olisi tarjolla myös muuta kuin kaupungin järjestämää ikääntyneiden toimintakykyä tukevaa tekemistä ja kontakteja.

Erkki Vauramo Soterasta (Aalto-yliopisto) puhui ikääntyneiden hoiva- ja kuntoutuspalveluiden yhteiskunnallisista kustannuksista sekä muutostarpeista. Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa, mikä tarkoittaa verotulopohjan heikentymistä ja sitä, että ikääntynyttä kohden käytettävät taloudelliset resurssit pienenevät merkittävällä tavalla. Vauramon mukaan Suomessa kuntoutuspalvelut on uudistettava ja hoivalaitosjärjestelmä uusittava. Kaupunkeihin tulisi myös rakentaa senioreille viihtyisiä palvelukortteleita, joissa keskeistä on aktiivinen ja mielekäs elämä.

Timo Kopomaa Helsingin yliopistosta pohti esityksessään ikääntymisen tuottamaan elämänmuutokseen asennoitumista. Vaikka moni aktiivinen seniori nykyään onkin esim. kulttuuripalveluiden suurkuluttaja, ikääntymiseen voi suhtautua myös hyväksyvästi luopuen. Kaikkien ei tarvitse olla go-go-senioreita.

Ikääntyneiden elämänpiirin pienentyessä pienilläkin asioilla, kuten ruudulta katseltavan live-katu- tai torinäkymän avulla voidaan luoda vaihtelua arkeen. Perinteisten hoivapalveluiden lisäksi tulisi kehittää myös uudenlaisia ikääntyneiden palveluita, esimerkiksi putkiremonttievakkoon joutuvat eläkeläiset tarvitsisivat usein apua muuttotilanteessa.

Panu_Harmo

Panu Harmo Aalto-yliopistosta kertoi esityksessään Ikäbaana-hankkeesta, jolle haetaan parhaillaan sote-palvelujen järjestäjästä kumppania. Ikäbaana hankkeessa tehdään ikääntyneiden verkkoon kytkettyjen erilaisten palveluiden käyttäjäkeskeistä kehittämistä. Keskeisenä menetelmänä on ns. SimLab-prosessisimulointi ja yhteiskehittämisen workshop, jossa kaikki palveluverkoston toimijat innovoivat yhdessä keskustellen palveluprosessiaan. Lopuksi kuultiin roboteista tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen osana. Suhtautuminen robotiikkaan on tutkijan mukaan vielä varautunutta, mutta kun robotti sanan korvaa kysymyksenasettelussa, suhtautuminen muuttuu heti positiivisemmaksi. Myös aamukahviyleisö äänesti tilaisuudessa erilaisissa robotiikkaa koskevissa väittämissä. Robotit koettiin kiinnostaviksi erityisesti teknisten töiden suorittajana, mutta seuralaisena tai tarjoilijana robotit saivat negatiivisemmat arviot.

Helsinki Digital Humanities Hackathon 2016 #DHH16 -course

Helsinki Digital Humanities Hackathon 2016 #DHH16
University of Helsinki & Aalto University
16–20 May 2016

There are still couple of free places at the course and in the urban studies theme group #3 Exploring the Changing Helsinki. Please contact the organizers directly if you are interested in participating. 

This course aims to bring together students and researchers of humanities, social sciences and computer science, for a week of active co-operation in groups under the heading of Digital Humanities.

Digital Humanities, as understood here, is the use of computer science to aid research in the humanities and social sciences (e.g. in fields like linguistics, literature, art, culture, history, sociology, and language philosophy). Currently, data of interest to researchers in the humanities is increasingly available in digital form. However, often the tools and understanding needed to turn that data into relevant conclusions are still lacking.

Here, collaboration across disciplines is essential. People in the humanities and social sciences have an in-depth understanding of their field, and are able to pose challenging research questions that could in theory be answered by digital collections. Computer scientists on the other hand are needed to solve the complex theoretical, algorithm and tool development challenges that currently stand in the way of such research.

The idea of this hackathon is to offer students and researchers from different backgrounds an opportunity to approach digital humanities through hands-on practice.

For more infomation:  http://dhh16.hiit.fi/ 

Groups
GROUP 1: Newspapers
GROUP 2: Finnish public TV broadcasting
GROUP 3: Exploring the changing Helsinki
GROUP 4: Eearly modern english books

 Students from the University of Helsinki: please contact Mikko Tolonen (mikko.tolonen@helsinki.fi) for more details on the credits.

Students from Aalto University: please contact Jukka Suomela for more details on the credits. For Aalto students, this hackathon is an instance of the course CSE-E5001 – Special Course in Software Systems and Technologies.

 If you would still like to participate, please contact the organisers directly.

 

Kaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä 28.-29.4.2016

Tervetuloa Kaupunkitutkimuksen päiville 2016! Päivien ohjelma on julkistettu ja ilmoittautuminen avattu. Tämän vuoden teema on Toimijoiden kaupunki, jota pohditaan monititeisesti kahden päivän ajan 28.-29.4. Tieteiden talossa Helsingissä. Päivillä esitetään lähes sata puheenvuoroa aiheesta. Tule mukaan kuuntelemaan huippuesityksiä, keskustelemaan, vaikuttamaan ja verkottumaan!

Lisätietoa: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/

Tervetuloa Kaupunkiakatemian huhtikuun aamukahveille!

Teema: IKÄÄNTYNEET STADISSA Perjantai 8.4.2016 klo 8–10
Paikka: Laituri (Narinkka2)  http://laituri.hel.fi/

Kaupunkiakatemian aamukahvien teemana on tällä kertaa Ikääntyneet Stadissa sekä Stadin ikäohjelma. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Tervetuloa!


OHJELMA

Klo
8.00 Tarjolla kahvia ja pientä aamupalaa

8.15 Tervetulotoivotus ja tilaisuuden esittely

8.30 STADIN IKÄOHJELMA JA IKÄÄNTYNEIDEN LIIKKUMINEN, AKTIIVISUUS JA KULKEMINEN HELSINGISSÄ Meri Pekkanen, johtava toimintaterapeutti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Stadin ikäohjeman osatyöryhmän pj.

8.45 VISIOITA TULEVAISUUDEN VANHUSPALVELUISTA Erkki Vauramo, professori Sotera/Aalto-yliopisto

9.00 HARMAAN EI TARVITSE OLLA IKÄÄNTYMISEN PERUSVÄRI Timo Kopomaa, dosentti Helsingin yliopisto

9.15 ROBOTIT, INTERNET JA MEIDÄN MUMMO Panu Harmo, tohtorikoulutettava Aalto- yliopisto

Kaupunkiakatemian sivuaineopinnot 2016-2017

Kaupunkiakatemia järjestää lukuvuosina 2016-2017 Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen kandivaiheen sivuainekokonaisuuden (15–25 op).

Kaupunkiakatemia-sivuaineessa tarkastellaan ajankohtaisia kaupunkitutkimukseen, -kehittämiseen ja -suunnitteluun sekä kaupunkielämään liittyviä kysymyksiä. Kaupunkia lähestytään aidosti monitieteisenä kokonaisuutena yli oppiaineiden rajojen. Tavoitteena on kaupungistumisen aiheuttamiin monimutkaisiin ongelmiin vastaamiseksi luoda siltoja kaupunkitutkimuksen, kaupunkisuunnittelun ja muotoilun välille sekä lisätä tulevien alan asiantuntijoiden keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.

Opiskelijat hakevat sivuaineen opiskelijaksi JOOPAS-järjestelmän verkostohaun kautta. Hakemukseen liitetään yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa kuvataan omia kiinnostuksen kohteita sivuaineen teemaan liittyen. Opiskelijavalinnat tehdään motivaatiokirjeen ja aiempien opintojen perusteella. Sivuaineeseen valitaan enintään 40 opiskelijaa.

Haku sivuaineeseen avautuu toukokuun alussa.

Opinnot-osiota löytyy lisätietoja aiheesta (toistaiseksi vuosien 2015-2016 sivuaineen tiedot).

 

Tutkimuksesta tuloksia Kaupunkiakatemian aamukahveilla

Kaupunkiakatemian helmikuun aamukahvien teemana oli ”tutkimuksesta tuloksia”. Tilaisuuden aluksi Ida Björkbacka Helsingin kaupungilta kertoi korkeakouluyhteistyön malleista kaupungin näkökulmasta. Suurimmat odotukset kohdistuvat tällä hetkellä Kaupunkiakatemiaan, jossa kaupungin ja yliopistojen vuorovaikutukseen panostetaan voimakkaasti.

IMG_5001

Björkbackan mukaan hyvää yhteistyötä on tehty aikaisemminkin. Hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on vuosina 2000–2015 toiminut Innovatiivinen kaupunki -ohjelma, jonka puitteissa syntyneiden hankkeiden pariin Annukka Jyrämä johdatteli yleisön.

IMG_5004

Matti Lehtonen esitteli Pääkaupunkiseudun sähköautoinfrastruktuuri -hanketta, jossa on kehitetty uusia konsepteja sähköautojen latauspisteille. Hankkeesta on syntynyt Liikennevirta Oy -yritys, jolla on toimintaa jo useassa maassa.

Marketta Kyttä tutustutti yleisön Kokemuksellisen paikkatiedon kerääminen ja hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa -hankkeeseen. Tämän hankkeen tuloksina on syntynyt paikkatieto-ohjelmistoja sekä Mapita Oy -yritys, jonka palveluja hyödynnetään paljon Helsingin kaupungin suunnittelussa.

IMG_5009

Viimeisessä alustuksessa Ira Verma ja Tarja Närvänen kertoivat Ikääntyneiden asuinympäristöt, palvelut ja hoiva -hankkeesta, joka on tuottanut parannuksia palvelutalojen viihtyvyyteen esimerkiksi taideteosten ja sisustuksen avulla.

IMG_5015

Esitykset innoittivat yleisön keskusteluun, jossa pohdittiin muun muassa sähköautoilun tulevaisuutta sekä paikkatiedon keräämistarpeita ja mahdollisuuksia. Kaikissa esitellyissä hankkeissa on ollut mukana runsaasti kumppaneita, ja hankkeiden tuloksia hyödyntävät osapuolet ovat osallistuneet niihin aktiivisesti. Kokemukset Innovatiivinen kaupunki -ohjelmasta osoittavat, että yrittäjyystoiminnan synnyttäminen hankkeesta vaatii oikeata ajoitusta, oikeiden ihmisten mukana-oloa ja onnellista sattumaa.

Kiitämme sydämellisesti kaikkia mukana olleita!

Helmikuun aamukahvien esitykset ovat ladattavissa täältä.

Tervetuloa Kaupunkiakatemian helmikuun aamukahveille

nick_lee_flickr_creative_commons2
Picture by Nick Lee (Flickr Creative Commons)

Teema: Tutkimuksesta tuloksia – esimerkkejä tutkimus- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuudesta

Aika: perjantaina 19.2.2016 klo 8–10
Paikka: Laituri (Narinkka 2), http://laituri.hel.fi/

Tilaisuudessa esitellään yrityksiä ja kaupungin käytössä olevia palveluita, jotka ovat käynnistyneet Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin Innovatiivinen kaupunki -ohjelmassa vuosina 2000–2015 toteutettujen yhteistyöhankkeiden tuloksina. Mitä hankkeista voidaan oppia tulevia yhteistyöhankkeita suunniteltaessa?

Ohjelma:
klo 8.15. Tervetulotoivotus ja tilaisuuden esittely
klo 8.30. Asiantuntija Annukka Jyrämä (Aalto-yliopisto) ja erityissuunnittelija Ida Björkbacka (Helsingin kaupunki): Innovatiivinen kaupunki -ohjelma yhteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan alustana. Mitä olemme oppineet?
klo 8.45. Professori Matti Lehtonen (Aalto ELEC): Virta Oy & Pääkaupunkiseudun sähköautoinfrastruktuuri (eSIN)
klo 9.10. Professori Marketta Kyttä (Aalto ENG) ja hallituksen puheenjohtaja Maarit Kahila-Tani (Mapita Oy): Kokemuksellisen paikkatiedon kerääminen ja hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa.
klo 9.30. Projektipäällikkö, tutkija Ira Verma (Aalto ARTS) ja toimitusjohtaja Tarja Närvänen (Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnot): Ikääntyneiden asuinympäristöt, palvelut ja hoiva.

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin uudenlainen yhteistyömuoto ja -verkosto, joka yhdistää monitieteisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kaupunkitutkimuksen alalla. Kaupunkiakatemian aamukahvit on kuukausittain järjestettävä rento seminaarityyppinen verkostoitumistilaisuus Laiturilla (Narinkka 2, Helsinki). Tilaisuudet koostuvat ajankohtaisiin teemoihin liittyvistä alustuksista ja vapaasta keskustelusta. Tarjolla on kahvia ja kevyttä aamupalaa. Tilaisuus on kaikille avoin, ja siihen voi osallistua sopivilta osin oman aikataulun puitteissa. Virallisen ohjelman jälkeen Laiturille voi jäädä keskustelemaan ja verkostoitumaan klo 11:een saakka.

Lisätietoja tilaisuudesta:

https://www.facebook.com/events/1705610396352774/

Lisätietoja antavat:

Ida Björkbacka, Helsingin kaupunki
ida.bjorkbacka@hel.fi, puh. 040 336 1659

Salla Jokela, Kaupunkiakatemian koordinaattori
salla.jokela@helsinki.fi, puh 050 448 9190

Mikko Särelä, Aalto-yliopisto Living+
mikko.sarela@aalto.fi, puh. 050 566 1232

Kutsua saa levittää eteenpäin!

Kaupunkiakatemian aamukahveilla keskusteltiin maahanmuuttajien työllistymisestä ja kotoutumisesta

IMG_4997

Kaupunkiakatemian tammikuun aamukahvit houkuttelivat 22.1.2016 Laiturille kuutisenkymmentä henkilöä keskustelemaan ”maahanmuutosta ja pakolaisuudesta voimavarana”. Tilaisuudessa kuultiin neljä tietoiskua maahanmuuttajien työllistymisestä ja kotoutumisesta Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela paneutui alustuksessaan Helsingin väestöennusteisiin. Hän muistutti, että Helsingin väestörakenne poikkeaa muusta Suomesta, sillä maahanmuuttajat keskittyvät pääkaupunkiseudulle. Helsingin vieraskielisen väestön odotetaan kasvavan selvästi nopeammin kuin edellisissä, vuonna 2012 tehdyissä ennusteissa on oletettu. Nykyisten ennusteiden mukaan vieraskielisen väestön osuus Helsingin väestöstä ylittää viidenneksen viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Haahtelan mukaan maahanmuuttajille tulisi tarjota laadukkaita palveluita, jotta he voisivat työllistyä ja integroitua paikallisyhteisöön nykyistä nopeammin, ja tukea siten osaltaan kaupungin myönteistä kehitystä ja kilpailukykyä.

IMG_4969

IMG_4983Helsingin yliopiston tutkija Lotta Haikkola pohti puheenvuorossaan, “miksi vain suomalainen osaaminen on osaamista”. Hän jakoi Haahtelan huolen siitä, että maahanmuuttajat joutuvat odottamaan kauan ennen kuin he saavat työtä. Haikkolan mukaan maahanmuuttajien on lisäksi vaikea päästä koulutustaan vastaaviin työtehtäviin, sillä heidän ulkomailla suorittamiaan tutkintoja ei välttämättä tunnusteta Suomessa. Yleisessä keskustelussa korostetaan maahanmuuttajien kokemuksen, koulutuksen ja kielitaidon puutteita. Tällainen “puute-ajattelu” johtaa käytännössä siihen siihen, että maahanmuuttajat ohjataan töiden sijaan pitkiin koulutusreitteihin tai kursseille, jotka eivät paranna heidän työllistymisensä edellytyksiä.

IMG_4991Tutkija Kaisa Schmidt-Thomé sekä IDBM-opiskelijat Jonna Härmävaara ja Oona Casalegno Aalto-yliopistosta esittivät, että maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille tulisi tarjota mielekästä tekemistä ja aktiivinen rooli paikallisyhteisössä. Schmidt-Thomé esitteli Refugees for Co-creative Cities -hanketta, jonka tarkoitus on valjastaa turvapaikanhakijoiden osaaminen ja työinto yhteiskehittelyhankkeiden käyttövoimaksi. Esimerkit Suomesta ja Euroopasta osoittivat, kuinka tulokkaiden luovuus ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa voi tuottaa parempaa kaupunkia sekä parantaa esimerkiksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden majoittumis- ja asumisjärjestelyjä.

IMG_4994

Härmävaara ja Casalegno tutustuttivat yleisön yrittäjyyttä tukevaan aktiviteettihubiin, jonka IDBM-opiskelijaryhmä on kehittänyt yhteistyössä Suomeen saapuneiden pakolaisten ja Aalto Global Impactin kanssa. Tulevana keväänä pilotoitava hubi tasoittaa pakolaisten tietä yrittäjiksi tarjoamalla heille muun muassa vertaistukea, koulutusta ja mutkattomia kohtaamisia julkisen sektorin toimijoiden ja yrittäjien kanssa.

IMG_4997a

Yleisön kommentit vahvistivat puhujien esittämää näkemystä, jonka mukaan maahanmuuttajia ei pitäisi käsitellä ongelmajoukkona, johon kohdistetaan toimenpiteitä. Sen sijaan heille tulisi antaa mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallisyhteisön toimintaan sekä saada oma äänensä kuuluviin. Tilaisuuden lopuksi yliopistonlehtori Petteri Muukkonen kutsui teemasta kiinnostuneet kirjoittamaan aikakauskirja Terran maahanmuuttajien kotoutumista koskevaan erikoisnumeroon. Lisätietoja teemanumerosta voi kysyä sähköpostitse Petteri Muukkoselta tai Terran päätoimittaja Hannu Linkolalta (etunimi.sukunimi (a) helsinki.fi).

IMG_4973

Lämmin kiitos kaikille aamukahvien osallistujille! Esitykset ovat katseltavissa ja ladattavissa täältä.

Kaupunkiakatemian seuraavat aamukahvit järjestetään Laiturilla pe 19.2. Teemana on tutkimus- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuus. Tilaisuudessa esitellään yrityksiä ja kaupungin käytössä olevia palveluita, jotka ovat käynnistyneet Aalto-yliopiston ja kaupungin yhteistyöhankkeiden tuloksina Innovatiivinen kaupunki-ohjelman puitteissa. Lisätietoa julkaistaan Kaupunkiakatemian blogissa ja sosiaalisen median kanavissa lähempänä päivämäärää.

Kaupunkiakatemian opiskelijat kehittämässä Metropolian uutta kampusta

Kaupunkiakatemian opiskelijat esittelivät 15.1.2016 Helsingin Vanhalla Raatihuoneella ideoitaan Myllypuroon rakennettavan Metropolian kampuksen kehittämiseksi. Koko Myllypuro hyötyisi alueen asukkaiden ja Metropolian opiskelijoiden yhteistoiminnasta, viherrakentamisesta sekä kampuksen ja ostarin välisestä vuorovaikutuksesta, opiskelijat muistuttivat.

12596658_10154479272187598_1086243779_o

Milla Kallio, Elina Pirhonen ja Taina Suonio tarkastelivat Myllypuron kampusta kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. He ehdottivat, että Myllypuroa brändättäisiin ”hyvinvoinnin mekkana” hyödyntämällä olemassa olevia liikuntapalveluja sekä kampukselle keskitettäviä sosiaali- ja terveysalan palveluja ja koulutusta. Brändiä voitaisiin tukea rakentamalla viherkattoja ja -seiniä, jotka ylläpitäisivät ja lisäisivät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Ryhmän mukaan esimerkiksi yrttien kasvattaminen katoilla ja seinillä tarjoaisi opiskelijoille ja asukkaille luontevan vuorovaikutuksen muodon. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää elämäntapaa voitaisiin edistää myös Myllypuron ostarilla järjestettävillä opiskelijatapahtumilla, erilaisilla työpajoilla sekä ostarin ja kampuksen välistä yhteyttä korostavilla tilallisilla ratkaisuilla. Ryhmän esitykseen voi tutustua täällä.

12596640_10154479271847598_1447266119_o

Annukka Ilonen, Pinja Myllykoski ja Säde Palmu pohtivat kampuksen toimivuutta Myllypuron asukkaiden ja Metropolian opiskelijoiden näkökulmasta. Heidän suunnittelukonseptinsa perustui viiden kuvitteellisen käyttäjätyypin – Seija Seniorin, Natasha Nuoren, Omar Opiskelijan, Anton Asukkaan ja Seppo Syrjäytyneen – tarpeisiin ja tapoihin hyödyntää alueen palveluja. Ryhmä ehdotti, että Myllypuron ostarin tyhjään liiketilaan perustettaisiin kahvila Myllynkivi, joka toisi palan kampusta ostarille. Opiskelijoiden ylläpitämä kahvila kytkeytyisi Myllypuron jo ennestään aktiiviseen toimintaan ja tukisi siten kampuksen opiskelijoiden ja Myllypuron asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Myllynkivessä opiskelijat voisivat fasilitoida tapahtumia itähelsinkiläisten yhteisöjen kanssa, ja myllypurolaiset voisivat nauttia kampuksen yleisöluentotarjonnasta esimerkiksi striimattujen lähetysten välityksellä. Ryhmän esitykseen voi tutustua täällä.

Tutkimuskurssin päätöstilaisuuden yleisö koostui noin 20 kaupunkisuunnitteluun ja kampuskehittämiseen paneutuneesta ammattilaisesta, jotka edustivat Helsingin kaupunkia, Metropolia Ammattikorkeakoulua, Helsingin yliopistoa ja Aalto-yliopistoa. Opiskelijoiden esitysten jälkeen yleisö ja opiskelijat kävivät vilkasta keskustelua muun muassa viherkattojen rakentamisen hyödyistä ja kustannuksista sekä erilaisten väestöryhmien ja toimijoiden yhteistoiminnan edellytyksistä.

Kaupunkiakatemian tutkimuskurssin tarkoitus oli pilotoida Kaupunkiakatemian maisteritason opetusta ja kehittää toimintamallia, jossa työtä tehdään monitieteisesti, tekemällä oppien ja yhteiskehittelyn (co-creation) menetelmään tukeutuen, eli ottamalla opiskelijat, tutkijat, kaupunkisuunnittelijat ja kaupunkilaiset mukaan tuottamaan tietoa sekä etsimään parhaita toimintatapoja viihtyisän ja toimivan kaupunkiympäristön luomiseksi. Viiden opintopisteen laajuisella kurssilla opiskelijat harjoittelivat pienryhmissä tutkimuksen ja asiantuntemuksen soveltamista tapausesimerkkiin. Myllypuro-casen kautta kurssi kytkeytyi kampuskehittämiseen, joka on yksi Kaupunkiakatemian ydinteemoista.

12620542_10154479272132598_738152542_o

Ryhmätyöskentelyä tukivat jatkuva raportointi kurssiblogissa sekä interaktiiviset luennot ja harjoitukset, joiden aikana opiskelijat saivat tilaisuuden kuulla ja haastatella Myllypuron, pääkaupunkiseudun ja kampusten kehittämiseen paneutuneita asiantuntijoita sekä Metropolian uuden kampuksen sidosryhmiä. Kurssin päätöstilaisuuden tarkoitus oli esitellä kurssin antia kaupunkivaikuttajille, joilla on mahdollisuus hyödyntää ideoita päätöksenteossaan ja suunnittelutyössään.