Kirjoittajan arkistot:Noora K Minamino

Mitä ryhmä 15 on oppinut (3/5)

Jos joku ei sattunut huomaamaan, niin tämä on myös ryhmän 15, Hilipitappien blogiviikko. Kun lähdimme ryhmänä työstämään blogipostausta, keskustelimme ensin siitä, millaiseksi kukin oli kokenut blogin seuraamisen ja kommentoinnin. Olimme harvinaisen yksimielisiä siitä, että blogia on raskasta seurata, koska sinne ilmestyy joka viikko useita todella pitkiä kirjoituksia. Tuntui, että tärkeimmät oivallukset hukkuivat tekstimassaan eikä blogissa kaivattua keskustelua juurikaan syntynyt.

Otimme lähtökohdaksi blogin tehtävänannon ja sen, millaisen blogipostauksen kuka tahansa ehtisi lukea. Totesimme, että haluamme tehdä omalla viikolla blogiin jotain erilaista. Lähdimme keskustelemaan oppimastamme.

Kirsti Lonka puhui luennollaan Flow tilasta ja mainitsi, että ryhmätyöskentelyssä hyvän Flown merkki on nauru. Tuo keskustelu ja yhteistyö ryhmässämme oli Flowta parhaimmillaan. Tekstimuotoon kirjoitetun blogin sijaan työstimme kuvia, joihin oli kiteytetty oivalluksemme ja oppimamme. Halusimme ottaa riskin ja kokeilla jotain erilaista ja toivoimme, että se herättäisi blogissa keskustelua.

Nyt kysymmekin sinulta lukija, millaisia ajatuksia blogipostaustemme sisältö ja esitystapa sinussa herättää?

– Hilipitapit (ryhmä 15)