Uutiskirje joulukuussa 2019 / Newsletter December 2019

Hei hyvät kielentutkijat,
in English below

Langnetin toimikausi 2016–2019 on pian päättymässä. Tässä uutiskirjeessä ajankohtaista asiaa ja hieman ennakkotietoa tulevasta toimikaudesta.

 1. Toimikaudella 2020–2023 Langnet-verkostoa koordinoi Åbo Akademi. Langnetin johtajana toimii Urpo Nikanne. Tulevaa toimintaa koskevat kysymykset kannattaa osoittaa Urpolle.
 2. Langnet sai kauden 2020–2023 toiminnalle Koneen Säätiöltä 100 000 euron apurahan. Rahoitus käytetään ensisijaisesti toiminnan koordinointiin. Lisätietoa koordinaattorin valinnasta alkuvuodesta.
 3. Langnetin Kulttuurirahastolta vuonna 2018 saamaa apurahaa voidaan käyttää vielä vuonna 2020. Rahalla voidaan järjestää teemaryhmien aineisto- ja tekstiseminaareja. Teemaryhmien seminaarit ovat Langnetin ydintoimintaa, johon rohkaistaan mukaan kaikkia eri vaiheissa olevia kielentutkijoita. Etsi sinua kiinnostava ryhmä tästä, ja ole yhteydessä suoraan teemaryhmän vetäjiin.
 4. Ennakkotieto: Jos Kulttuurirahaston helmikuun päätökset ovat suotuisat, Langnetin seuraava kesäkoulu järjestetään 10.–14.8.2020 Åbo Akademissa.
 5. Tampereen Kielitieteen päivien yhteydessä 6.–8.5.2020 järjestetään perinteiseen tapaan Langnetin vapaamuotoiset kokoukset. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan myöhemmin.
 6. Tietoa menneistä ja tulevista kielentutkimuksen tapahtumista löytyy vanhaan tapaan Langnetin kalenterista. Järjestätkö tapahtumaa? Kerro ennakkotieto ajoissa kalenteriin, niin pahimmat päällekkäisyydet voidaan välttää.
 7. Langnetin kotisivut tullaan siirtämään Åbo Akademin hallinnoitavaksi alkuvuodesta 2020. Tästä lisätietoa myöhemmin.

Kiitos koko Langnet-yhteisölle sujuvasta yhteistyöstä kuluneen toimikauden aikana – ja kaikille oikein rauhallista joululomaa!

terveisin
Langnet-verkoston koordinoinnin omalta osaltaan pian päättävä
Ulla Vanhatalo

***

The ongoing Langnet term 2016–2019 is soon over. This newsletter carries you to the term 2020–2023.

 1. From January 2020 onwards, Langnet will be coordinated by Åbo Akademi. The new director will be prof. Urpo Nikanne.
 2. Kone Foundation will support the coordination of Langnet during the term 2020–2023. More info coming in January.
 3. The rest of the “old theme group money” from the Finnish Cultural Foundation can be used for data and text seminars in 2020. Please contact the theme group leaders for finding a theme group relevant for your research!
 4. Depending on the Finnish Cultural Foundation grant decisions in February, the next Langnet Summer School will hopefully be organized 10.–14.8.2020 at Åbo Akademi.
 5. The traditional Langnet meetings will be held during the next Finnish Conference on Linguistics at Tampere, 6.–8.5.2020. The exact times for the meetings will be given later.
 6. Many interesting events can be found at the Langnet event calendar. Make sure your event is visible there early enough!
 7. The Langnet home page will be moved to Åbo Akademi in January 2020. More information coming.