Terveisiä XLVII Kielitieteen päiviltä! / Langnet attended the XLVII Annual Conference on Linguistics

(in English below)

Langnet järjesti viime viikolla 5.5.2021 Kielitieteen päivien virtuaalikonferenssin yhteydessä esittelytilaisuuden, johon sisältyi myös vapaamuotoista keskustelua verkoston toiminnasta.

Teemaryhmät

Tapaamisen tarkoituksena oli jatkaa teemaryhmien vastuuhenkilöiden tapaamisessa aloitettua keskustelua teemaryhmätoiminnasta. Erillisiä ryhmiä on tällä hetkellä paljon ja monet niistä ovat pieniä ja epäaktiivisia. Teemaryhmätoiminnan keskeisin tavoite on tukea väitöskirjatutkimuksen edistymistä ja tutkijoiden keskinäistä verkostoitumista. Suuremmat ryhmät tarjoaisivat laajemman tutkimusaiheiden kirjon ja vastuu ryhmän aktiivisesta toiminnasta jakautuisi useamman jäsenen kesken. Pyysimme läsnäolijoita pohtimaan, toimivatko ryhmät nykyisellään vai olisiko joitakin ryhmiä tarpeen yhdistää.

Alustavaa kannatusta saivat mm. seuraavat ehdotukset:

 • Uusi ryhmä Kielioppi ja kielen teoria (Kielioppi, semantiikka ja typologia + Kielentutkimuksen metateoria)
 • Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa + Kielidiskurssit ja keskustelut monikielisissä konteksteissa

Näiden ryhmien vastuuhenkilöt keskustelevat mahdollisista yhdistämisistä ryhmien kesken.

Muita ehdotuksia mahdollisiksi uusiksi ryhmiksi:

 • Puhuttu kieli ja vuorovaikutus
 • Kirjoitettu kieli

Keskustelua ryhmien kokoonpanoista ja uusista vetäjätiimiläisistä saa mieluusti jatkaa kevään ja kesän aikana kaikissa Langnetin keskustelukanavissa. Vinkkejä ryhmien toimintaan löydät täältä.

Tarjoamme vastuuhenkilöille tai sellaisiksi aikoville mahdollisuuden uuteen Zoom-tapaamiseen kesäkuussa ennen juhannusta. Jos et ole vielä vastuuhenkilölistalla mutta haluaisit osallistua tapaamiseen, olethan yhteydessä koordinaattoriin kutsun saamiseksi.

Muu toiminta

Joitakin toiveita nousi esiin liittyen Langnetin kesäkouluun ja muuhun toimintaan:

 1. Tutkijan hyvinvointi. Erityisesti pandemia-aika on korostanut tarvetta keskustelulle (väitöskirja)tutkijoiden hyvinvoinnista. Samaan aihepiiriin liittyy myös mm. tutkijan ajanhallinta ja kirjoitusprosessin tukeminen. Nämä teemat ovat yleensä olleet jossain muodossa mukana kesäkoulussa ja muissa Langnetin tapahtumissa sisältökurssien ohella. Tätä hyväksi havaittua käytäntöä pyritään jatkamaan. Ehdotuksia saa mieluusti esittää!
 2. Näkökulmia väitöksen jälkeiseen uraan, erityisesti yliopiston ulkopuolelle työllistymiseen. Tätä teemaa pyritään nostamaan esiin aika ajoin. Esimerkiksi verkkosivujen Uratarinoita-palstalla julkaistaan myös yliopistomaailman ulkopuolelle työllistyneiden Langnet-alumnien tarinoita. Väitöskirjatutkijan puheenvuoro tästä aiheesta olisi erittäin tervetullut Näkökulma-palstalle!

Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille. Muita ehdotuksia tai palautetta? Ole yhteydessä koordinaattoriin tai väitöskirjatutkijoiden edustajaan!


As part of the XLVII Annual Conference on Linguistics, Langnet organised an informal meeting (in Finnish). Here is a summary of the discussion.

Thematic groups

The meeting was planned in order to continue the ongoing discussion about the thematic groups. Currently there are several small and inactive groups. The main goal of the groups is to support PhD candidates in their research and thesis writing and to offer a platform for networking. Larger groups would mean a wider range of topics, and the task of keeping the group active would be shared more evenly. The meeting was open to any interested conference-goers. The participants were asked to discuss whether the current groups are functional or if some groups could be combined.

Suggestions for new groups (the current group leaders are discussing the merging of these groups):

 • Grammar, semantics and typology + Metatheory of Linguistics
 • Language in a changing society + Kielidiskurssit ja keskustelut monikielisissä konteksteissa [Discourses and conversations in multilingual settings]

Other suggestions for consideration:

 • A group on spoken language and interaction
 • A group on written language

We encourage all Langnet members to continue the discussion over the spring and summer. There will be a new meeting for group leaders in June. If you’re still considering to volunteer as a group leader, please contact the coordinator for details and to get the invitation!

 Other activities

Other suggestions regarding the Summer School and other Langnet activities that came up during the meeting:

 1. PhD candidates’ well-being. The global pandemic has increased the need for discussion on how the well-being of researchers can be supported. Questions of time and project management and the processes of writing are also related. These themes have previously been featured in the Summer School and we aim to continue the good practice. Ideas are always welcome.
 2. Career paths, especially outside the academia. This theme is visible, for instance, in our career stories features (so far only in Finnish). We would gladly welcome a PhD candidate’s point of view on this theme that could be published on Langnet’s website (Näkökulma / Point of View)!

Thanks to all who participated in the meeting and the discussion. Further ideas, questions and comments are welcome, please contact the coordinator or the PhD candidates’ representative!