Langnetin kesäkoulu / Langnet Summer School 24.-25.8.2021

Kesäkoulun alustava ohjelma on nyt julkaistu!

Langnetin kesäkoulu järjestetään virtuaalisesti 24.–25.8.2021. Kaksipäiväisen kesäkoulun teemana on aineistot ja korpukset kielentutkimuksessa. Ohjelmassa on luentoja, jotka käsittelevät mm. aineistonhallintaa sekä korpustutkimusta ja -menetelmiä eri näkökulmista. Teemaan liittyvien luentojen ohella kesäkoulussa on kirjoitusprosessia tukevaa ohjelmaa sekä väitöskirjatutkijoiden edustajan vetämä palautetuokio. Kesäkoulun yhteydessä järjestetään tekstiseminaari.

Alustava ohjelma ja lisätiedot kesäkoulun omalla sivulla: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/langnetin-kesakoulu-2021-langnet-summer-school-2021/

***

The preliminary programme of the summer school has been published!

Langnet Summer School will take place online, 24 – 25 August 2021. The thematic focus of the Summer School is on data and corpora in language studies. The programme includes lectures on, for instance, data management, and corpus studies and methods from a variety of perspectives. In addition, the summer school includes sessions which support the writing process, as well as a feedback session hosted by the representative of doctoral candidates in Langnet. A text seminar (workshop) will conclude the summer school.

Preliminary programme and more information can be found on the Summer School webpage: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/langnetin-kesakoulu-2021-langnet-summer-school-2021/