Vi söker mentorer till programmet 2019-20

Helsingfors universitets gruppmentorskapsprogram börjar åter i november 2019. Nu söker vi igen entusiastiska mentorer! Målet i mentorskapet är att stöda studeranden att bättre hantera sin arbetskarriär och yrkesinriktning samt andliga tillväxt. Studenterna som deltar i programmet kommer från olika branschen i sina studier. Gruppstorleken är mellan 2-4 aktorer.

Anmäl ditt intresse att bli mentor så snart som möjligt med Lyyti.

Erfarenheterna från de tidigare programmen har varit ytterst uppmuntrande. Stödet till studeranden är mycket värdefullt, men också mentorerna som har deltagit i programmet har upplevt att de har fått mycket.

Gruppmentorskapsprogrammet som börjar i november 2019 inleds med ett gemensamt öppningsmöte till både aktorer och mentorer den 20.11.2019 klockan 17-19 i Minerva-torget. Mentorskapet avslutar också med ett gemensamt sammanträffande i maj 2020.

Mera information: Marja Peltomäki: marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

”Mentorprogrammet gav självförtroende, självreflektion och positiv framtidstro” – gruppmentorskapsprogrammet fick en lyckad avslutning

Gruppmentorskapsprogrammet som inleddes i november avslutades i Tankehörnan en solig dag i maj. Avslutningen firades genom gemensam reflektion och respons tisdagen den 21 maj. En ny säsong börjar i höst, men låt oss för en stund ännu återvända till avslutningen och bilder från evenemanget.

Adepterna blev säkrare och fick praktiska tips

Under denna säsong deltog sammanlagt 107 studenter från universitetet i gruppmentorskapsprogrammet och fakulteternas olika vetenskapsområden fanns mångsidigt representerade. På avslutningen var adepternas budskap att mentorprogrammet framför allt hade gjort dem säkrare och givit dem mod att lita på sina egna färdigheter:

 • Jag blev modigare, lärde känna mig själv bättre och blev mera nyfiken på arbetslivet.
 • Jag känner mina styrkor mycket bättre, mina svagheter var jag redan medveten om.
 • Mentorprogrammet gav självförtroende, självreflektion och positiv framtidstro.

Många adepter berättade också att den positiva framtidstron och tron på den egna förmågan hade blivit starkare tack vare kamratstödet:

 • Mentorprogrammet gjorde att jag nu i högre grad tror på mig själv och på att allt (arbetsrelaterat) ordnar sig bara man anstränger sig i lämplig grad.
 • Givande diskussioner – jag vet att jag inte är ensam om utmaningarna!
 • Mentorprogrammet har gett mig positivare framtidstro.

I likhet med tidigare år erbjöd mentorskapsgrupperna praktiska råd inför jobbsökning och arbetslivet. Många uppgav att de hade bestämt sig för att följa råden aktivt i fortsättningen, medan andra redan hade fått konkreta resultat i till exempel jobbsökning tack vare dem.

 • Hur många timmar man jobbar är inte samma sak som hur effektiv man är.
 • Under mentorprogrammet har jag fått en praktikplats, en rekommendation och blivit kallad på arbetsintervju. Jag har också fått mod att försöka och att ta kontakt.
 • Jag fick små praktiska tips om kulturen inom mitt område.
 • Nu ska jag modigt börja söka jobb!

Också mentorerna lärde sig mycket

Mentorerna, som var Helsingfors universitets alumner, fick under avslutningen dela med sig av sina erfarenheter både till gruppen och sinsemellan. Denna säsong deltog totalt 30 mentorer, varav en del hade medverkat under tidigare år. Mentorerna framförde uppmuntrande hälsningar till adepterna.

 • Var dig själv. Det blir nog bra!
 • Lita på dig själv! Ni kan alla mycket mer än bara den substans som ni har studerat.
 • Drömmar – gör upp en plan och förverkliga dem. Ni kan uppnå vad än ni vill!

I bästa fall innebär mentorskap ömsesidigt lärande. Mentorerna berättade att också de fick klarare tankar och fördjupad självkännedom under processen.

I fråga om programmets framtid framförde mentorerna en önskan om att någon form av utbildning skulle ordnas för mentorerna innan själva programmet börjar. Detta önskemål kommer universitetet att beakta när följande säsong planeras. Likaså framfördes önskemål om att alumnerna skulle inkluderas ännu aktivare i universitetets verksamhet.

 • Universitetet skulle systematiskt kunna dra nytta av alumnernas arbetslivserfarenhet i form av en kurs.
 • Universitetet behöver en ”vad är arbetslivet”-kurs som pågår hela studietiden. Där borde studenterna steg för steg informeras om vad arbetslivet i praktiken går ut på.

Hela mentorsäsongen sammanfattades i en kommentar om karriärvägar:

 • Var och en har sin egen karriärväg. Tro på dina egna styrkor och sök din egen väg. Var inte heller rädd för sidospår eller till och med tillfälliga steg bakåt.

En ny säsong börjar igen hösten 2019

Gruppmentorskap blir det igen i höst, nu för nionde gången. Antagningen av mentorer börjar i augusti/september och man är igen intresserad av att få med en brokig skara alumner som utexaminerat sig från Helsingfors universitets olika fakulteter och arbetar inom olika samhällsområden. Information om antagningen av mentorer sprids via alumnkanaler och denna webbsida.

Studenterna kan söka till programmet senare under hösten och information om antagningen sprids via gruppmentorskapets blogg och Karriärservicens kanaler. Karriärservicen och Helsinki Alumni tackar alla mentorer och adepter för en fin säsong och önskar en inspirerande sommar!

Text och foton: Miika Mertanen

Nytt från gruppmentorskapsprogrammet 2018–2019

Gruppmentorskapsprogrammets säsong 2018–2019 har kommit halvvägs. I november samlades 30 mentorer och över 100 adepter på kickoff-evenemanget på Tankehörnan. Den 28 februari träffades mentorerna i Porthanias tidningssal för att utbyta tankar och erfarenheter om säsongen hittills.

Gruppmentorskapsprogrammet startade den 20 november ifjol med kickoff på Tankehörnan. Evenemanget öppnades av utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta. Mentorskapsgrupperna fick stifta bekantskap med varandra, och den sex månader långa mentorskapsprocessen inleddes med entusiasm. Denna säsong arbetar tre grupper på engelska och en på svenska, de övriga på finska.

Precis som förra året bjöd kickoff-evenemanget mentorerna och adepterna på en utbildning om mentorskapet och dess möjligheter. Utbildningen hölls av Päivi Kupias (Tevere Oy) och tog upp bl.a. vilken betydelse tillitsfull interaktion, måluppställning och engagemang har för ett lyckat mentorskap. Avslutningsvis formulerade varje grupp ett mentorskapskontrakt där de förband sig till mentorskapsprocessen och avtalade om de första träffarna.

Halvtidsmöte för mentorerna i februari

När februari gick mot sitt slut hade mentorskapsprogrammet kommit halvvägs. Den 28 februari träffades mentorerna på det sedvanliga halvtidsmötet för att utbyta tankar om den pågående säsongen. Till diskussionsämnena hörde olika slags tillvägagångssätt och hur mentorskapet fungerat

I grupperna förde man omfattande diskussioner om bl.a. olika karriäralternativ och hur man identifierar och litar på sina egna styrkor. Andra teman som togs upp var t.ex. praktiska aspekter av arbetssökning samt hur man gör en hisspresentation (elevator pitch). Vissa grupper hade gjort företagsbesök och det väckte en entusiastisk diskussion bland mentorerna.

Av alla teman som behandlades på halvtidsmötet visade det sig att de flesta grupperna hade tagit upp studenternas stresshantering, adepternas tro på sin egen förmåga samt adepternas tankar om sina egna karriärmöjligheter. Att uppmuntra studenterna att komma med idéer till egna intressanta karriärvägar upplevdes vara en av utmaningarna, men i en av grupperna var det precis tvärtom på den punkten. Mentorskapsprogrammets format fick beröm för att adepterna kunde få kamratstöd av varandra.

Grupperna arbetar till och med maj

Mentorskapsprogrammets arbete fortsätter till slutet av maj, och då samlas grupperna till ett avslutande evenemang. Uppgifterna om nästa säsongs mentorskapsprogram publiceras på sommaren och ansökan till grupperna sker på hösten. Närmare information publiceras på denna webbplats senast i juni.

Ansök om att bli adept!

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2018–2019 börjar i november 2018. Ansökningen till programmet är öppen for studenter till den 14.10.2018.

Det finns 36 mentorer (två på svenska) som agerar i olika sektorer i samhället. Mentoreringen förs på svenska i två grupper. Kolla in sökanvisningar och akt snabbt, eftersom grupper fylls i ordning för registrering!

Vi söker mentorer till programmet 2018-19

Helsingfors universitets gruppmentorskapsprogram börjar åter i november 2018. Nu söker vi igen entusiastiska mentorer. Målet i mentorskapet är att stöda studeranden att bättre hantera sin arbetskarriär och yrkesinriktning samt andliga tillväxt. De flesta studenterna som deltar i programmet är i slutet av sina studier och kommer från olika branschen. Gruppstorleken är mellan 2-4 aktorer.

Anmäl ditt intresse att bli mentor så snart som möjligt med elomake.

Erfarenheterna från de tidigare programmen har varit ytterst uppmuntrande. Stödet till studeranden är mycket värdefullt, men också mentorerna som har deltagit i programmet har upplevt att de har fått mycket. Läs mera om mentorernas erfarenheter nedan.

Gruppmentorskapsprogrammet som börjar i november 2018 inleds med ett gemensamt öppningsmöte till både aktorer och mentorer den 20.11.2018 klockan 17-19. Mentorskapet avslutar också med ett gemensamt sammanträffande i Maj 2019.

Mera information: Marja Peltomäki: marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

”This is just the start!” – tack till dem som deltog i gruppmentorskapsprogrammet 2017–2018!

Maj förde traditionsenligt med sig avslutningen för gruppmentorskapsprogrammet som körde igång i höstas. De cirka trettio grupper som hade deltagit i programmet samlades torsdag kväll i Tankehörnan för att dela med sig av sina upplevelser, såväl tillsammans som aktörerna och mentorerna separat. Deltagarna fick ge varandra respons och dessutom diskutera sina nästa steg efter programmet.

Studenterna fick många positiva erfarenheter

Programmets studentmedlemmar, aktörerna, berättade att de hade upplevt mentorskapet som mycket positivt.

 • Jag lärde känna fantastiska nya kollegor och blev säkrare på mina val.
 • Efter mentorskapet känner jag mig säkrare på mitt eget kunnande och min egen expertis.

Stärkt självförtroende och framtidstro har varit det viktiga med programmet för många.

 • Mentorskapet visade mig att också de mest professionella experterna måste börja någonstans och att utexaminering inte betyder att man är helt och hållet färdig. Och att det är helt ok!
 • Jag lärde mig lita på min intuition och fick mod att tro på min egen expertis och på att man modigt kan delta i arbetslivet fastän man är nybörjare.

Också kamratstödet ansågs viktigt.

 • Jag började se hur mitt kunnande placerar sig bland nyutexaminerade inom mitt område och märkte att vi alla funderar på liknande saker gällande karriären.
 • Mentorskapet gav mig möjligheter att dela med mig av mina tankar också om teman jag var osäker på. Jag känner att man får krafter av att dela med sig, när man ser att andra också är osäkra och står inför utmaningar.

I stundenternas kommentarer framfördes även mycket praktiska frågor om saker som att söka arbete eller exempelvis internationella studenters upplevelser av den finländska kulturen.

 • Mentorskapet hjälpte mig att planera mina studier och välja ett magisterprogram. Jag fick mer självförtroende både för att söka praktik- och arbetsplatser och för att studera.
 • Mentorskapet gav mig många nya perspektiv på arbetslivet och att söka arbete, och jag fick inspiration för att hitta min egen väg.

Mentorerna uppmuntrade inför framtiden

Under avslutningen fick mentorerna både dela sina erfarenheter med varandra och ge sina aktörer hälsningar inför framtiden.

 • Helt fantastiska, smarta och kunniga aktörer! Tack för det här året.
 • Nya idéer och iver, jag känner mig inspirerad av er.

Flera av mentorerna deltog i programmet redan för andra gången, vissa till och med med flera års erfarenhet. Teman som lyftes fram i den gemensamma diskussionen var bl.a. gruppdynamik, aktörernas mångfald och gruppernas aktivitet. Gemensamma diskussioner och uppmuntran samt möjlighet att fundera på sin egen potential och på framtiden upplevdes som givande – men samma saker upplevdes även som utmanande.

Erfarenheterna var positiva och aktörerna fick även praktiska tips av mentorerna.

 • Man har lärt sig lita på sina egna styrkor.
 • Ta inte allt det här för allvarligt, gör det ni tycker om och njut av livet!
 • Kom ihåg att be om råd – this is just the start!

Med sikte på nästa period

Planeringen av programmets nästa period börjar igen i god tid, och därför är det viktigt med respons. Det samlas bland annat in respons om den arbetsbok för mentorskap som var i bruk för första gången under denna period. Ansökningstiderna och de praktiska arrangemangen för nästa period preciseras i höst.

Text och bilder: Miika Mertanen