En timmermansänkas hädanfärd

 Bland bilagorna till magistratens protokoll 1753 har det smugit sig in en kort bouppteckning, som ger en ögonblicksbild av en enkel kvinnas liv och död på Sveaborg . Förre timmermannen Johan Brunströms änka, Ebba Brunström, hade genom en olyckshändelse natten mellan den 13 och 14 februari 1753 fallit i en brunn på Öster Svartö, så olyckligt “att hon därstedes blifvit död”. Continue reading “En timmermansänkas hädanfärd”

Sveaborgs källor på spåren, del 7: Bouppteckningar

Ett material som man kanske inte direkt associerar som en källa till Sveaborgs ekonomiska historia, men som ändå är mycket användbart är bouppteckningar.  Ur bouppteckningarna framgår i regel de avlidnas yrke och släktrelationer, men även deras skulder och fordringar samt förstås värdet på deras samlade förmögenhet. Ibland kan också andra uppgifter ha infogats, t.ex. om dödsfallet varit en olyckshändelse eller om det skett på annan ort. Continue reading “Sveaborgs källor på spåren, del 7: Bouppteckningar”