Aihearkisto: Dömda, glömda och fördömda

Laarinpohja, luukku 9: Lisa Andersdotter Grönmarck

Även bland brottsfallen var det många som blev på hälft, eftersom man för att skriva en bra och fullständig historia borde ha hunnit gräva sig igenom flera andra källor än bara kämnersrättens protokoll. En av dessa historier var Lisa Andersdotters Grönmarcks. Hon var av de kvinnor som på 1750-talet ställdes inför rätta i Helsingfors efter att ha fött ett oäkta barn. Hennes historia skiljer sig dock från många andra ”kvinnspersoners” eftersom hon också hjälpte barnafadern att fly från Sveaborg. Lue loppuun

Den ljuva oskulden Justina Mosberg

Om vi ska tro bristen på domstolskällor så var Helsingfors på vid mitten av 1700-talet en osedvanligt sedlig stad (medan doplängderna talar ett helt annat språk). Men ibland hamnade någon enstaka kvinna ändå  inför rätta på grund av skörlevnad och osedlighet, befanns hon skyldig hotade hon att hamna på spinnhuset i Åbo. Bland kämners- och rådsturättens protokoll kan man hitta åtminstone tre fall från 1750-talet och ett mycket speciellt fall från 1760-talet. Lue loppuun

En timmermansänkas hädanfärd

 Bland bilagorna till magistratens protokoll 1753 har det smugit sig in en kort bouppteckning, som ger en ögonblicksbild av en enkel kvinnas liv och död på Sveaborg . Förre timmermannen Johan Brunströms änka, Ebba Brunström, hade genom en olyckshändelse natten mellan den 13 och 14 februari 1753 fallit i en brunn på Öster Svartö, så olyckligt “att hon därstedes blifvit död”. Lue loppuun

Hustru på rymmen

Den 9 november 1754 fick skräddaren Ulric Falck företräde inför magistraten i Helsingfors. Han beklagade sig över att hans hustru, Anna Maria Falck, hade rymt ifrån honom. Med hans vetskap (och tillstånd?) hade hon rest från Stralsund till Stockholm, men aldrig återvänt. Emot hans vilja hade hon fortsatt från Stockholm till Sveaborg fästning, “och therstädes lösaktigt lefwerne föröfwat“. Lue loppuun

En mindre lustig historia om äktenskaplig samlevnad

Kvinnodagen till ära, ska idag presenteras en mindre föredömlig kvinna. Om någon trodde kvinnor var små undergivna och beskedliga varelser på 1700-talet, är domböcker ett utmärkt källa för att bevisa att verkliga rivjärn existerade redan då. Om fallet ägde rum på Sveaborg eller i Helsingfors skall lämnas osagt. Lue loppuun

Från länsman till straffånge

Sveaborg har en lång historia som fängelse och fångar verkar under hela fästningens existens ha använts som arbetskraft på fästningen. Redan på 1750-talet deltog fångar i byggnadsarbetet, även om källorna sällan nämner dem. En av dem som ändade upp som arbetsfånge på Sveaborg var Isak Uhrwäder, ett spännande exempel på social degradering. Lue loppuun

Långfingrade filurer i farten

År 1756 gav generalkrigsrätten brevledes sitt utslag över en stöldhärva som redan tidigare behandlats i krigsrätten på Sveaborg. Åtalade stod två arbetsfångar, Petter Sylo och Johan Christian Schröder, två värvade soldater, Simon Lund och Nils Tranberg, hovsslagareänkan Botila Lancoltt och skepparen Johan Gällenberg. Lue loppuun