Laarinpohja, luukku 9: Lisa Andersdotter Grönmarck

Även bland brottsfallen var det många som blev på hälft, eftersom man för att skriva en bra och fullständig historia borde ha hunnit gräva sig igenom flera andra källor än bara kämnersrättens protokoll. En av dessa historier var Lisa Andersdotters Grönmarcks. Hon var av de kvinnor som på 1750-talet ställdes inför rätta i Helsingfors efter att ha fött ett oäkta barn. Hennes historia skiljer sig dock från många andra ”kvinnspersoners” eftersom hon också hjälpte barnafadern att fly från Sveaborg. Continue reading “Laarinpohja, luukku 9: Lisa Andersdotter Grönmarck”

Den ljuva oskulden Justina Mosberg

Om vi ska tro bristen på domstolskällor så var Helsingfors på vid mitten av 1700-talet en osedvanligt sedlig stad (medan doplängderna talar ett helt annat språk). Men ibland hamnade någon enstaka kvinna ändå  inför rätta på grund av skörlevnad och osedlighet, befanns hon skyldig hotade hon att hamna på spinnhuset i Åbo. Bland kämners- och rådsturättens protokoll kan man hitta åtminstone tre fall från 1750-talet och ett mycket speciellt fall från 1760-talet. Continue reading “Den ljuva oskulden Justina Mosberg”

En timmermansänkas hädanfärd

 Bland bilagorna till magistratens protokoll 1753 har det smugit sig in en kort bouppteckning, som ger en ögonblicksbild av en enkel kvinnas liv och död på Sveaborg . Förre timmermannen Johan Brunströms änka, Ebba Brunström, hade genom en olyckshändelse natten mellan den 13 och 14 februari 1753 fallit i en brunn på Öster Svartö, så olyckligt “att hon därstedes blifvit död”. Continue reading “En timmermansänkas hädanfärd”

Hustru på rymmen

Den 9 november 1754 fick skräddaren Ulric Falck företräde inför magistraten i Helsingfors. Han beklagade sig över att hans hustru, Anna Maria Falck, hade rymt ifrån honom. Med hans vetskap (och tillstånd?) hade hon rest från Stralsund till Stockholm, men aldrig återvänt. Emot hans vilja hade hon fortsatt från Stockholm till Sveaborg fästning, “och therstädes lösaktigt lefwerne föröfwat“. Continue reading “Hustru på rymmen”