Hustru på rymmen

Den 9 november 1754 fick skräddaren Ulric Falck företräde inför magistraten i Helsingfors. Han beklagade sig över att hans hustru, Anna Maria Falck, hade rymt ifrån honom. Med hans vetskap (och tillstånd?) hade hon rest från Stralsund till Stockholm, men aldrig återvänt. Emot hans vilja hade hon fortsatt från Stockholm till Sveaborg fästning, “och therstädes lösaktigt lefwerne föröfwat“.

Skräddare Falck hade bott i Helsingfors med hustrun Anna och flera gesäller och lärgossar. Enligt Helsingfors kyrkbok fick Ulric Falck och Anna Maria Torchen en dotter år 1750, som antagligen dog redan vid späd ålder.  Troligen var Falck inte hemma från Helsingfors, det förefaller som om han flyttat till staden i slutet av 1740-talet, eventuellt från Stralsund.

Men tydligen motsvarade Helsingfors inte skräddarens förväntningar, för hösten 1753 ansökte Falck om tillstånd att flytta till Stralsund av magistraten. Möjligen kan hans flytt kopplas samman med de komplicerade turerna kring Tölö tegelbruk, skräddaren var en av borgenärerna för bokhållare Mosbergs tegelleveranser till Sveaborg. Då Mosberg brustit i sina leveranser, fick skräddaren problem. Magistraten vägrade honom utresetillstånd, innan Mosberg levererat sina tegel till fästningsbygget. Till slut lyckades den arme skräddaren istället få borgaren Nyvall att ta på sig borgensansvaret, varvid han äntligen kunde få sitt flyttlov.

Hustrun vardäremot tydligen inte alls pigg på att flytta till Stralsund, eftersom hon redan följande år var på rymmen tillbaka till Helsingfors. Kanske var skräddarens motiv att lämna staden inte alls ekonomiska, utan en följd av hustruns förälskelse i någon soldat eller hantverkare på Sveaborg? Om hustrun bara velat bli kvitt sin make, hade hon väl stannat i storstaden Stockholm, där det sannolikt varit lättare att smälta in i mängden och försvinna?

Skräddare Falck hade bett fiskalen i Helsingfors om hjälp att leta upp henne, men med ringa framgång. Så angelägen var han, att han sedan själv personligen rest till Helsingfors för att hitta hustrun. Men inte heller Falck lyckades, orsaken anges vara att hon på Sveaborg “… af obetänksamt folk skall undanstickas…” och skräddaren begär därför handräckning av magistraten för att få tag i hustrun och den egendom hon medfört från Stralsund. Magistraten lovade hjälpa, men om hustrun någonsin hittades är en annan historia…