Laarinpohja, luukku 20: Pigan Anna Palicander och besökaren Eric Forsman

Det här blev en kort och sorglig historia. År 1754 gifte sig sjötullsbesökaren Erik Forsman med pigan Anna Palicander. I februari 1755 föddes dottern Anna Elisabeth, som blev bara tio veckor gammal. En månad senare, den 28.5. 1755 avled Anna Palicander vid tjugo års ålder, ingen dödsorsak uppgavs av kyrkoherden. Continue reading “Laarinpohja, luukku 20: Pigan Anna Palicander och besökaren Eric Forsman”

Laarinpohja, luukku 15: Änkan Margareta Persdotter och båtsman Mats Nickelin

Här har vi ett par där alla inblandade parter varit gifta så många gånger att det var omöjligt att längre reda ut alla turer i långdansen och texten blev därför aldrig färdig. Men en bit på vägen gick det och detta fall visar att nyfamiljer inte är någon modern företeelse, det fanns minsann mina och dina och våra barn redan i 1700-talets Helsingfors.

Margareta (Greta) Persdotter torde ha vart född ca 1719. Hon hade gift sig, troligen för första gången, i slutet av 1740-talet med lotsåldermannen Johan Löfberg i Helsingfors. För Johans del var det åtminstone det tredje äktenskapet.  Eftersom det äldre kyrkboksmaterialet har luckor kan han i teorin ha varit gift ännu fler gånger. Continue reading “Laarinpohja, luukku 15: Änkan Margareta Persdotter och båtsman Mats Nickelin”

Laarinpohja, luukku 6: Gottfrid Dorpp och jungfru Catharina Elisabet Manne

Ett av de par som gifte sig år 1754 var skepparen Gottfrid Dorpp och jungfru Catharina Elisabeth Manne.  Dorpp var troligen anställd som kronoskeppare vid fästningsbygget och bland magistratens protokoll finns uppgifter om att han varit tvungen att skaffa vittnen på att han var från Stralsund och god lutheran. Ur Helsingfors kyrkoböcker framgår inte om någon av kontrahenterna varit gift tidigare eller hur gamla de var. Troligen var skeppare Dorpp född ca 1722 och Catharina Elisabeth ca 1719 (om deras åldersuppgifter är korrekta i begravningslängden), de skulle alltså båda ha varit drygt trettio år vid äktenskapets ingående och hustrun några år äldre än mannen. Continue reading “Laarinpohja, luukku 6: Gottfrid Dorpp och jungfru Catharina Elisabet Manne”

Gift 1754: Maria Biörck

Maria Björck var dotter till sporrmakaren i Helsingfors, Lars Björck och dennes hustru Märta Skugge. Lars Björck gifte sig med pigan Märta Skugge från Vihtis år 1736 och paret fick år 1739 dottern Maria. Maria Björck var alltså bara femton år gammal när hon gifte sig i december 1754. Brudgummen, stadsfogden Jacob Remander, var mer än dubbelt så gammal, han torde ha varit dryga trettio. Continue reading “Gift 1754: Maria Biörck”

Gift 1754: Anna Huchtberg

En annan av de kvinnor som gifte sig 1754 var Anna Huchtberg. Hon var dotter till timmermannen (senare timmermansåldermannen) i Helsingfors, Erik Huchtberg, och Anna Johansdotter. Anna föddes troligen den 10.8.1737, så hon gifte sig ung, 17 år gammal. Brudgummen var betydligt äldre, sjöforman Simon Eskelin torde ha varit född i början av 1720-talet, så han var ca femton år äldre än bruden. Continue reading “Gift 1754: Anna Huchtberg”

Gift 1754: Christina Norberg

Ett av de par som gifte sig år 1754 var repslagaren Eric Röö och pigan Christina Norberg. Eric Röö hade förrän han flyttat till Helsingfors varit repslagargesäll i Åbo och gått i lära där. Före han anhöll om borgarrättigheter i Helsingfors, hade han försökt få rätt att utöva sitt yrke i Borgå, men detta hade nekats honom då staden redan hade en repslagare och det ansågs vara tillräckligt. Continue reading “Gift 1754: Christina Norberg”

Gift 1754: giftermål, familjebildning och död i Helsingfors

På sistone har vi inom projektet funderat en hel del på demografi i olika sammanhang. Demografisk statistik är fantastisk, men samtidigt döljer den också en hel del, t.ex. sänker den höga spädbarnsdödligheten den förväntade livslängden rejält. Jag märkte också själv att jag hade en mängd förutfattade meningar: på 1700-talet dog man yngre, gifte sig som yngre och fick en massa barn som dog vid spåd ålder. Men var det faktiskt alltid så? Continue reading “Gift 1754: giftermål, familjebildning och död i Helsingfors”