Gift 1754: Elisabeth Forssia

Den femte december gifte sig pigan Elisabeth Forssia med sjöformannen Henrik Tammelin. Om uppgifterna om ålder i begravningslängden stämmer var bruden ingen ungdom, hon skulle ha varit närmare fyrtio år gammal. Henrik Tammelin var antagligen ännu äldre, runt de femtio.

Inget i Helsingfors kyrkböcker eller bouppteckningsmaterial tyder på att Elisabeth Forssia skulle ha varit gift tidigare. Inte heller är det helt säkert att hon var hemma från Helsingfors, men i stadens kyrkböcker finns borgaren Johan Forsius, som fick flera döttrar i början av 1700-talet. Tyvärr finns en lucka i doplängderna åren 1713–1721, just för den period då Elisabeth torde ha varit född.

Henrik Tammelin hade däremot varit gift åtminstone en gång tidigare, hans hustru Maria Johansdotter avled vid 56 års ålder i juni 1754. I bouppteckningen efter Maria Johansdotter uppges paret vara barnlösa. Det var alltså inte omsorg om barnen som fick formannen att gifta om sig mindre än sex månader efter hustruns död.

I oktober 1755 föddes parets första gemensamma barn, sonen Johan. År 1758 utökades barnaskarna med dottern Maria och år 1760 med sonen Henrik. Aftonstjärnan Abraham föddes i december 1761, då hans mor borde ha börjat närma sig de femtio.  Två av barnen dog i späd ålder, dottern Maria vid ca 6 månaders ålder och sonen Henrik i kikhosta vid fyra månaders ålder.

På julafton 1779 avled Elisabeth Forsia vid 65 års ålder. Enligt begravningslängden var dödsorsaken lungsot. Bouppteckningen gjordes först fyra år senare, då omnämns sönerna Johan och Abraham, bägge med titeln handelsbokhållare. Henrik Tammelin hade fått borgarrättigheter i Helsingfors redan år 1757, så familjen hade avancerat socialt från försvarsfolk till borgare. Familj hade en egen tomt med hus vid Tavastgatan, dessutom ägde man tre guldringar, en silverbägare samt två matskedar i silver. Det är möjligt att det var samma tomt och samma silverbägare som nämndes redan i bouppteckningen efter Maria Johansdotter år 1754.

Den åldrige Henrik Tammelin verkar inte ha gift om sig efter hustruns död, trots att han överlevde henne med mer än tjugo år. Enligt Helsingfors begravningslängd avled borgaren, änklingen Henrik Tammelin av ålderdom först år 1801, vid 96 års ålder. En verklig krutgubbe alltså…