Laarinpohja, luukku 20: Pigan Anna Palicander och besökaren Eric Forsman

Det här blev en kort och sorglig historia. År 1754 gifte sig sjötullsbesökaren Erik Forsman med pigan Anna Palicander. I februari 1755 föddes dottern Anna Elisabeth, som blev bara tio veckor gammal. En månad senare, den 28.5. 1755 avled Anna Palicander vid tjugo års ålder, ingen dödsorsak uppgavs av kyrkoherden. Continue reading “Laarinpohja, luukku 20: Pigan Anna Palicander och besökaren Eric Forsman”

Laarinpohja, luukku 15: Änkan Margareta Persdotter och båtsman Mats Nickelin

Här har vi ett par där alla inblandade parter varit gifta så många gånger att det var omöjligt att längre reda ut alla turer i långdansen och texten blev därför aldrig färdig. Men en bit på vägen gick det och detta fall visar att nyfamiljer inte är någon modern företeelse, det fanns minsann mina och dina och våra barn redan i 1700-talets Helsingfors.

Margareta (Greta) Persdotter torde ha vart född ca 1719. Hon hade gift sig, troligen för första gången, i slutet av 1740-talet med lotsåldermannen Johan Löfberg i Helsingfors. För Johans del var det åtminstone det tredje äktenskapet.  Eftersom det äldre kyrkboksmaterialet har luckor kan han i teorin ha varit gift ännu fler gånger. Continue reading “Laarinpohja, luukku 15: Änkan Margareta Persdotter och båtsman Mats Nickelin”

Laarinpohja luukku 13: Demografiska exkursioner i 1750-talets Helsingfors

Till mina favorithobbyer hör att plottra med demografisk statistik, men oftast blir det hela på hälft och aldrig färdigt… Så gick det också med min demografiska statistik från 1750-talets Helsingfors. Jag försökte beräkna barndödligheten, men kom egentligen ingen vart eftersom statistiken var för otillförlitlig och det fanns en mängd källproblem, såsom att befolkningstabellerna så vitt jag förstår endast gäller för den civila församlingen i Helsingfors medan de militära församlingarna inte har inkluderats.  Detta var dock på intet vis systematiskt och det verkade ibland inte finnas varken rim och reson i vem som förts vart. Continue reading “Laarinpohja luukku 13: Demografiska exkursioner i 1750-talets Helsingfors”

Laarinpohja, luukku 9: Lisa Andersdotter Grönmarck

Även bland brottsfallen var det många som blev på hälft, eftersom man för att skriva en bra och fullständig historia borde ha hunnit gräva sig igenom flera andra källor än bara kämnersrättens protokoll. En av dessa historier var Lisa Andersdotters Grönmarcks. Hon var av de kvinnor som på 1750-talet ställdes inför rätta i Helsingfors efter att ha fött ett oäkta barn. Hennes historia skiljer sig dock från många andra ”kvinnspersoners” eftersom hon också hjälpte barnafadern att fly från Sveaborg. Continue reading “Laarinpohja, luukku 9: Lisa Andersdotter Grönmarck”

Laarinpohja, luukku 6: Gottfrid Dorpp och jungfru Catharina Elisabet Manne

Ett av de par som gifte sig år 1754 var skepparen Gottfrid Dorpp och jungfru Catharina Elisabeth Manne.  Dorpp var troligen anställd som kronoskeppare vid fästningsbygget och bland magistratens protokoll finns uppgifter om att han varit tvungen att skaffa vittnen på att han var från Stralsund och god lutheran. Ur Helsingfors kyrkoböcker framgår inte om någon av kontrahenterna varit gift tidigare eller hur gamla de var. Troligen var skeppare Dorpp född ca 1722 och Catharina Elisabeth ca 1719 (om deras åldersuppgifter är korrekta i begravningslängden), de skulle alltså båda ha varit drygt trettio år vid äktenskapets ingående och hustrun några år äldre än mannen. Continue reading “Laarinpohja, luukku 6: Gottfrid Dorpp och jungfru Catharina Elisabet Manne”

Den ljuva oskulden Justina Mosberg

Om vi ska tro bristen på domstolskällor så var Helsingfors på vid mitten av 1700-talet en osedvanligt sedlig stad (medan doplängderna talar ett helt annat språk). Men ibland hamnade någon enstaka kvinna ändå  inför rätta på grund av skörlevnad och osedlighet, befanns hon skyldig hotade hon att hamna på spinnhuset i Åbo. Bland kämners- och rådsturättens protokoll kan man hitta åtminstone tre fall från 1750-talet och ett mycket speciellt fall från 1760-talet. Continue reading “Den ljuva oskulden Justina Mosberg”

Open House på Långörn

Open House Helsinki 2013 erbjuder även i år möjlighet att besöka platser med Sveaborgsanknytning. På programmet står så väl fredag 13.9. som lördag 14.9. kl 12 Långörn, http://www.openhousehelsinki.fi/. Åtminstone för mig är Långörn helt okänt territorium, trots att resten av Sveaborg blivit väl trampat vid det här laget. Med tanke på att Långörn byggts om och till rejält på 1920-talet och även senare kan det bli en lite skrämmande upplevelse…. Hur mycket finns det kvar att se från 1700-talet då fångarna arbetade på ön?

Kvinnorna och liemannen

Inspirerad av Katri Salos föreläsning om de begravda under Senatstorget och av Elina Maaniittys föreläsning om dödligheten bland Änkedrottningens livregemente, roade jag mig med att göra en ytterst ovetenskaplig snabbundersökning via HISKI om kvinnornas livslängd i Helsingfors vid mitten av 1700-talet. Kyrkböckernas begravningslängder är ingen ultimat källa, deras åldersuppgifter är mycket summariska, de saknas ofta och de är minst lika ofta felaktiga. För ett korrekt resultat borde man ha letat upp damernas födelsetid, vilket dock ofta är omöjligt, speciellt när det gäller äldre eller inflyttade personer. Dessa preliminära siffror, som bör tas med en mycket stora nypa salt, har beräknats för Helsingfors stadsförsamling och gäller enbart stadens civila befolkning. Continue reading “Kvinnorna och liemannen”