Laarinpohja, luukku 20: Pigan Anna Palicander och besökaren Eric Forsman

Det här blev en kort och sorglig historia. År 1754 gifte sig sjötullsbesökaren Erik Forsman med pigan Anna Palicander. I februari 1755 föddes dottern Anna Elisabeth, som blev bara tio veckor gammal. En månad senare, den 28.5. 1755 avled Anna Palicander vid tjugo års ålder, ingen dödsorsak uppgavs av kyrkoherden.

Det som gjorde att denna historia blev på hälft var att Erik Forsmans vidare öden inte helt gick att klarlägga. Han avled i Helsingfors i maj 1759 i hetsig feber, 32 år gammal. Det finns en bouppteckning i Birger Åkermans bok efter besökaren Erich Forssman, död 1748 (sic!) och boupptecknad 4.2.1764. Denne efterlämnade änkan Helena Falck och dottern Catharina, 6 år (sic!).  Det är troligen fråga om samma herre, trots det underliga årtalet, men det är svårt att bevisa.  Det går nämligen inte att hitta några noteringar i kyrkboken om att Eric Forsman skulle ha gift om sig eller fått någon dotter. Enligt mantalslängden var sjötullsbesökaren Erich Forsman ensam mantalsskriven år 1756, men redan år 1757 hade han hustrun Lena.

Om Helena Falck är samma person som den Helena Falck som fick en dotter med knappmakare Johan Cuivenius i oktober 1764 var det bråttom med giftermålet. Något giftermål går visserligen inte att hitta i kyrkboken, men ingen notering finns heller om att barnet skulle ha varit fött utom äktenskapet.

Johan Cuivenius var också han änkling, hustrun Christina Carlsdotter hade avlidit år 1762, och paret hade tre gemensamma barn i livet, Johan, Petter och Hedvig. Dessutom föddes åtminstone två döttrar till som avled i späd ålder. Därefter hann han troligen gifta om sig ytterligare en gång, i juni 1763 avled nämligen knappmakare Cuivenii hustru Catharina Mårtensdotter i hetsig feber. Enligt bouppteckningen fanns det inga gemensamma barn, utan hustruns arvingar var hennes syskon i Mårtensby i Helsinge socken.

Som det går ibland så dök faktiskt en del av svaren upp till slut, i bouppteckningen efter Johan Cuivenius från år 1804. Där omtalas att knappmakaren och stadsmäklaren Johan Cuivenius avled år 1788 och hans hustru Helena Falck i mars 1796. Enligt kyrkboken blev Johan 62 år gammal och hans hustru lika gammal, hon skulle alltså ha varit åtta år yngre än vad han var. Vid bouppteckningstillfället hade paret tre gemensamma barn i livet, dottern Helena i Hollola och dottern Margaretha Christina i Stockholm samt sonen Carl vid ett järnbruk i Sverige. Från sitt första gifte med sjötullsbesökaren Eric Forsman hade Helena dottern Catharina, gift med fruntimmersskräddaren Mårten Stenström. I sitt första gifte med Christina Carlsdotter hade Johan i sin tur en son i livet, kofferdisjömannen Johan Cuivenius som befann sig på utrikes ort.

Nämnas kan att jungfru Catharina Forssman gifte sig vid mogen ålder, hennes vigsel med Stenström skedde först år 1801. Om hon var sex år 1764 borde hon ha varit född ca år 1758 och följaktligen över fyrtio då hon gifte sig. Även hennes äktenskapliga lycka blev rätt kort, hon avled år 1813.

Det blev ändå en rätt lång historia, trots att Anna avled drygt ett år efter sitt giftermål och hennes man överlevde henne med knappt fyra år. Men kedjan av omgiften rullade vidare…