Laarinpohja, luukku 6: Gottfrid Dorpp och jungfru Catharina Elisabet Manne

Ett av de par som gifte sig år 1754 var skepparen Gottfrid Dorpp och jungfru Catharina Elisabeth Manne.  Dorpp var troligen anställd som kronoskeppare vid fästningsbygget och bland magistratens protokoll finns uppgifter om att han varit tvungen att skaffa vittnen på att han var från Stralsund och god lutheran. Ur Helsingfors kyrkoböcker framgår inte om någon av kontrahenterna varit gift tidigare eller hur gamla de var. Troligen var skeppare Dorpp född ca 1722 och Catharina Elisabeth ca 1719 (om deras åldersuppgifter är korrekta i begravningslängden), de skulle alltså båda ha varit drygt trettio år vid äktenskapets ingående och hustrun några år äldre än mannen.Det förefaller sannolikt att Catharina Elisabeth Manne var släkt med den tyskättade repslagaren i Helsingfors, Martin Manne, som flyttat till staden ca år 1750. Med sig hade Manne förutom sin hustru och sina barn också sina ”gamla moder” (som avled år 1765), det är inte omöjligt att han också hade med sig någon annan kvinnlig släkting, kanske en syster?

I äktenskapet mellan skepparen och Catharina Elisabeth föddes två döttrar, Johanna år 1755 och Ulrica år 1757. Bägge döttrarna överlevde sina föräldrar och uppnådde vuxen ålder; Johanna torde ha gift sig i Kyrkslätt år 1778 och Ulrica Dorpp dog troligen av ålderdomssvaghet vid 75 års ålder i Helsingfors år 1833.

Äktenskapet mellan Gottfried Dorpp och Catharina Elisabeth Manne varade i endast tio år, hustrun avled i kräfta våren 1764, 45 år gammal enligt begravningslängden. Samma år i december gifte Gottfried Dorpp, redan med titeln kofferdikapten, om sig med jungfru Hedvig Sophia Borgelin. Med två unga döttrar och en far på sjön behövdes snabbt en kvinna i huset.

I Dorpps andra äktenskap föddes enligt Helsingfors kyrkoböcker ytterligare tre barn: Sophia Christina år 1765, Gustaf Friedrich år 1767 och Carl Johannes år 1769. Två av dem dog innan de uppnådde ett års ålder, Sophia Christina i koppor och Carl Johan i okänd sjukdom. Dessutom nämner bouppteckningen efter Gottfried Dorpp ytterligare en son, Jacob Johan, som torde ha varit född i början av 1770-talet, men av någon anledning saknas han i Helsingfors kyrkoböcker.

Gottfried Dorpp aved i flussfeber år 1772 vid 50 års ålder. Änkefru Hedvig Sophia Borgelin gifte om sig år 1775 med regementskommissarie Erasmus Qviding. Hennes vidare öden är tills vidare okända och därför blev detta blogginlägg en gång i världen lämnat på hälft….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *