Laarinpohja, luukku 15: Änkan Margareta Persdotter och båtsman Mats Nickelin

Här har vi ett par där alla inblandade parter varit gifta så många gånger att det var omöjligt att längre reda ut alla turer i långdansen och texten blev därför aldrig färdig. Men en bit på vägen gick det och detta fall visar att nyfamiljer inte är någon modern företeelse, det fanns minsann mina och dina och våra barn redan i 1700-talets Helsingfors.

Margareta (Greta) Persdotter torde ha vart född ca 1719. Hon hade gift sig, troligen för första gången, i slutet av 1740-talet med lotsåldermannen Johan Löfberg i Helsingfors. För Johans del var det åtminstone det tredje äktenskapet.  Eftersom det äldre kyrkboksmaterialet har luckor kan han i teorin ha varit gift ännu fler gånger.

Johan hade tidigare varit gift med Catharina Henrichsdotter Nysten som avlidit år 1739 och enligt bouppteckningen från år 1744 efterlämnat de gemensamma barnen Hinrich 12 år och Anna Sophia 10 år. Löfberg gifte efter fem år om sig med Christina Kihl, änka efter mätaren Thomas Matsson, död år 1742. Änkan uppges vara från Fredrikshamn och hade redan dottern Caisa, 10 år. Med Christina fick Johan Löfberg ytterligare en dotter, Maria Elisabeth, i augusti 1745. Det är troligt att Christina avled i sviterna av förlossningen, enligt bouppteckningen avled hon i augusti 1745. Även den nyfödda dottern torde ha avlidit i späd ålder, i bouppteckningen efter modern nämns endast Catharina 11 år.

Även hans tredje äktenskap blev kort. Johan Löfberg avled troligen år 1751, eftersom sonen Mathias, född den 1.1.1752, i kyrkboken noterats vara son till avlidne lotsålderman Löfberg.  Enligt bouppteckningen efterlämnade Johan änkan Greta Persdotter samt barnen Johan Wilhelm, Caisa Greta (f.1749) och Matts (f. 1752). Sannolikt var alla dessa tre barn parets gemensamma, åtminstone de två yngsta återfinns i kyrkboken som parets barn. Bouppteckningen nämner också de två barnen ur första giftet, Hindrich och Anna Sophia, som vid det här laget var vuxna. Hur det gick för styvdottern Caisa framgår inte, men om hon fortfarande var vid liv så var hon närmare tjugo år gammal vid det laget.

Änkan Greta var ca trettio år gammal och hade tre små egna barn att försörja. Förhoppningsvis var styvbarnen så stora att de redan kunde reda sig själva. Redan i november 1753 avled emellertid de två yngsta barnen, ingen dödsorsak uppgavs i kyrkoboken, kanske var det i en smittsam barnsjukdom? Då Greta i augusti 1754 gifte om sig med båtsmannen Matts Nickelin medförde hon endast sonen Johan Wilhelm. Ett år efter vigseln föddes ytterligare en dotter, Anna Margareta.

Greta Persdotter avled vid 42 års ålder, den 8.4.1761 av brännsjuka. I bouppteckningen efter henne nämns två barn, sonen Johan Wilhelm, 13 år, från hennes första gifte och dottern Anna Greta från andra giftet. Då uppges änklingen Matts Nickelins yrke vara sjöman, men inget anges om var han arbetade.

Här blev historien på hälft. Gretas och hennes första mans familjehistoria lyckades jag hitta till största delen, men däremot inte mera om Mats Nickelins. Var detta hans första gifte eller hade också han ett lika komplicerat förflutet? Inte heller lyckades jag lista ut om han gifte om sig efter Gretas död eller när han själv avled. Också barnens vidare öden är okända, såväl hennes egna som styvbarnens.