Gift 1754: Anna Huchtberg

En annan av de kvinnor som gifte sig 1754 var Anna Huchtberg. Hon var dotter till timmermannen (senare timmermansåldermannen) i Helsingfors, Erik Huchtberg, och Anna Johansdotter. Anna föddes troligen den 10.8.1737, så hon gifte sig ung, 17 år gammal. Brudgummen var betydligt äldre, sjöforman Simon Eskelin torde ha varit född i början av 1720-talet, så han var ca femton år äldre än bruden.

För Anna var det hennes första äktenskap, men för Simon var det åtminstone det andra. År 1752 avled hans tidigare hustru Maria i barnsäng, 32 år gammal. Enligt bouppteckningen var paret barnlöst, vilket tyder på att även sonen Henrik Johan dött före år 1754. Några styvbarn att ta hand om fick Anna alltså inte och Simon Eskelin hade inte någon brådska med att gifta om sig.

Mindre än ett år efter äktenskapets ingående födde Anna Huchtberg sitt första barn, dottern Maria Christina.  Dottern avled dock i koppor redan följande sommar, bara nio månader gammal. Dottern Helena föddes år 1758, men också hon torde ha dött före hon fyllde fem år (även om hon verkar saknas i begravningslängden).  År 1760 föddes sonen Johan, i doplängden kallad Johannes, som överlevde den farliga barndomen.

Simon Eskelin avled i mars 1762, vid fyrtio års ålder i en febersjukdom. Efter bara sju års äktenskap och vid 24 års ålder blev Anna änka, med en 2-årig son att ta hand om. Ett år efter dödsfallet, i april 1763, gifte Anna om sig med Johan Simonsson Wikman. Mycket typiskt är, att den andre maken hade samma yrke som den förste, även han var sjöforman.  I motsats till den förste maken, var Wikman mer jämnårig med sin hustru, han var troligen född i början av 1730-talet.

I Annas andra äktenskap föddes fyra barn, men alla utom ett avled i späd ålder. Sonen Gustaf föddes 1764, men dog redan följande år i en okänd barnsjukdom. År 1767 föddes Christina, som dog bara ett par veckor gammal. Hon saknas i doplängden, hon hann antagligen aldrig bli införd. Även sonen Alexander, född 1769, dog bara några veckor gammal. I mars 1771 föddes slutligen dottern Anna Elisabeth, som uppnådde vuxen ålder. Totalt hade alltså Anna Huchtberg fött åtminstone sju barn, men endast två av dem överlevde sin femårsdag.

År 1791 avled Johan Wikman i lungsot vid 59 års ålder. Man kan se ett visst socialt avancemang för familjen, efter elva år som sjöforman hade Wikman år 1773 fått borgarrättigheter. Familjen hade det troligen rätt knapert, men hade en egen tomt med hus i norra kvarteret. Annas son Johan Eskelin hade blivit tygmästare i Kungliga Arméens flotta och dottern Anna Elisabeth Wikman hade gift sig med sergeant Blomfelt från Nylands regemente. För sonens del slutade historien inte lyckligt, han dog troligen som fattighjon i Helsingfors år 1828 vid 75 års ålder.

För Anna Huchtberg gick det tack och lov bättre. Hon avled år 1807, vid 70 års ålder. Enligt begravningslängden var dödorsaken feber. Hon begravdes som borgaränkan Wikman och inger tyder på att hon skulle ha ingått något nytt äktenskap efter den andre mannens död.  Barnen var vuxna och tydligen försörjda. Anna måste ändå ha utövat någon form av näring för att försörja sig, vilket hon troligen gjort redan under makens livstid.  Vad hon än gjorde, så gjorde hon det antagligen rätt bra, för bouppteckningen efter henne år 1807 upptar ett större dödsbo än den efter maken år 1791. Visserligen kan penningvärdets förändringar ha påverkat summorna, men medan man i bouppteckningen efter maken hittar endast två guldringar, nämns i bouppteckningen efter Anna Huchtberg fyra guldringar och två silverskedar.

Anna Huchtberg stämmer i vissa avseenden bättre in med mina förutfattade meningar. Hon gifte sig ung, med en betydligt äldre man, och fick sju barn, varav alla utom två dog i späd ålder. Men i ett avseende passar hon inte in: hon blev 70 år gammal.

One Reply to “Gift 1754: Anna Huchtberg”

Comments are closed.