Gift 1754: Christina Norberg

Ett av de par som gifte sig år 1754 var repslagaren Eric Röö och pigan Christina Norberg. Eric Röö hade förrän han flyttat till Helsingfors varit repslagargesäll i Åbo och gått i lära där. Före han anhöll om borgarrättigheter i Helsingfors, hade han försökt få rätt att utöva sitt yrke i Borgå, men detta hade nekats honom då staden redan hade en repslagare och det ansågs vara tillräckligt.

Inte heller i deras fall finns uppgifter om ålder vid giftermålets ingående, men om uppgifterna om ålder vid frånfället stämmer, skulle bägge parterna ha varit födda i början av 1720-talet. Man och hustru var i så fall ungefär lika gamla när de gifte sig år 1754 och bägge runt trettio. Sannolikt var det Erik Röös första och enda äktenskap, han gifte sig troligen först när han fått möjlighet att försörja en familj som repslagare. Inget tyder heller på att Christina skulle ha varit gift tidigare; bouppteckningen nämner inget om barn födda före äktenskapet med Röö.

I äktenskapet föddes fem barn: Johan Henric år 1755, Maria år 1758, Carl Gustaf år 1761, Anna Christina år 1763 och Eric Johan år 1765. Endast ett av barnen dog tidigt, sonen Carl Gustaf avled i koppor vid fem års ålder. De bägge andra sönerna följde i faderns fotspår och blev repslagare.  Dottern Maria gifte sig år 1776 med skomakaren Gabriel Wikberg, men äktenskapet slutade i skilsmässa år 1794. Systern Anna Christina gifte sig med bokbindaren Christopher Wilhelm Schlyter (vars föräldrar av en slump gift sig samma år, 1754) år 1783.

Repslagare Eric Röö avled i Helsingfors den 2.11.1797, enlig kyrkboken av slag vid 74 års ålder. Äktenskapet hade då varat i över fyrtio år. Hustrun Christina (i kyrkboken av någon anledning kallad Catharina, men bouppteckningen har rätt namn) överlevde sin man med tre år, hon dog först år 1800, vid 78 års ålder av ålderdom. Hon begravdes som repslagare Röös änka och inget tyder på att damen vid den mogna åldern 75 skulle ha övervägt att gifta om sig. Innan hon dog hade Christina följt bägge sina söner till graven, Johan Henric avled i bröstfeber vid 34 års ålder och Eric Johan Röö av lungsot vid 33.

Repslagarna var välbärgade hantverkare i 1700-talets Helsingfors, vilket gällde också för den rööska familjen. Eric Röös bouppteckning anger att boets behållning var nästan 19 000 riksdaler. Bland tillgångarna fanns en tomt med hus, repslagarbana och bodar vid Esbo tull, diverse åkrar, nästan 10 000 riksdaler i kontanter, sju guldringar, två silverkannor, fyra silverbägare, silverskedar, ett engelskt ur och böcker.

Det materiella välståndet kan kanske vara en förklaring till att Christina fick ett långt liv, precis som till att fyra av fem barn uppnådde vuxen ålder. Barnantalet begränsades troligen av att äktenskapet ingicks först vid ca 30 års ålder, det sista barnet föddes år 1765, då Christina torde ha varit över fyrtio. Åtminstone när det gällde Christina visade sig alla mina förutfattade meningar vara felaktiga: hon gifte sig i mogen ålder, fick se nästan alla sina barn bli vuxna och uppnådde en vördnadsvärd ålder som ligger nära medellivslängden för kvinnor idag. Hennes äktenskap varade i 43, förhoppningsvis lyckliga, år. Därmed torde hennes äktenskap med hästlängder slå medellängden för äktenskap av idag… Men var hon en typisk kvinna i 1700-talets Helsingfors eller var hon ett stort undantag?