Gift 1754: Maria Biörck

Maria Björck var dotter till sporrmakaren i Helsingfors, Lars Björck och dennes hustru Märta Skugge. Lars Björck gifte sig med pigan Märta Skugge från Vihtis år 1736 och paret fick år 1739 dottern Maria. Maria Björck var alltså bara femton år gammal när hon gifte sig i december 1754. Brudgummen, stadsfogden Jacob Remander, var mer än dubbelt så gammal, han torde ha varit dryga trettio.

Jacob Remander var antagligen inflyttad till Helsingfors från Vihtis, tillsammans med sin bror Johan och sin mor Margaretha. I Vihtis var namnet Remander rätt vanligt, men tyvärr verkar kyrkböckerna från första delen av 1700-talet saknas i Hiski. Om Remander hade varit gift tidigare förblir oklart, men han hade eventuellt en utomäktenskaplig dotter. År 1752 föddes nämligen i Vihtis Christina, oäkta dotter till kvinnspersonen Maria Jacobsdotter, vars far uppgavs vara den i Helsingfors vistande Jacob Remander. 

Om orsaken till det tidiga giftermålet var att bruden redan var i välsignat tillstånd, gick något på tok. Parets första barn enligt kyrkböckerna föddes först i oktober 1756, dvs. nästan två år efter äktenskapets ingående. Maria Björck födde fem barn i äktenskapet med Jacob Remander. Den äldste sonen Jacob Johannes föddes år 1756, följd av Barbara Helena år 1758, Abraham år 1759, Isaac år 1761 och Joseph år 1766. Lille Isaac blev bara en månad gammal och år 1763 avled Abraham i mässling, tre år gammal.

Efter knappa tretton års äktenskap blev Maria Biörck änka vid 28 års ålder. Stadsfogden Jacob Remander avled i april 1767 av slag vid 46 års ålder.  Enligt bouppteckningen var tre av barnen vid liv ännu 1767: Jacob Johan, Barbro Helena och Joseph, endast 9 månader gammal.  Jacob Remander lämnade sin hustru i en ytterst prekär situation. Bland tillgångarna nämns en till fortifikationen försåld gård vid Glostranden, men dödsboets skulder överskred tillgångarna med ca 2000 daler kopparmynt. Den unga änkan blev troligen både hemlös och svårt skuldsatt.

Vart tog Maria Remander och hennes barn vägen? Egentligen fanns bara två alternativ: antingen flyttade hon till släktingar eller så gifte hon om sig. Mycket tyder på att släkten trädde till för att hjälpa familjen. Både Maria Björck och hennes framlidne make hade tack och lov släktingar i staden. Kanske hade Maria gift om sig om hon fått leva, men hon avled i lungsot redan i oktober 1768, enligt kyrkboken vid 27 års ålder men om vi ska tro på hennes dopnotering blev hon 29 år gammal. Hon begravdes som stadsfogde Remanders änka. Barnen blev både fader- och moderlösa inom loppet av ett och ett halvt år.

Sporrmakarmästaren Lars Björck, Marias far, avled år 1772 och hennes mor Märta Skugge i februari 1777. Deras gemensamma bouppteckning förrättades i juni 1778 och då uppges avlidna dottern Marias barn Jacob, Joseph och Barbro Helena vara vid liv. Till barnens förmyndare hade vid Jacob Remanders död år 1767 utsetts morfadern, efter hans död trädde istället farbrodern Johan Remander till som förmyndare.

Också Jacob Remander hade släktingar i Helsingfors.  Modern Margaretha Remander avled år 1771, men hade tydligen gift om sig för hon begravdes som slaktare Bergmans änka. Brodern Johan Remander var också han slaktare till yrket och betydligt yngre än sin bror, han dog år 1784 i lungsot vid dryga 40 års ålder. Farbrodern Remander efterlämnade knappast någon ömsint änka som kunde ta vård om de föräldralösa, han hade skilt sig från sin hustru redan några år tidigare. Äktenskapet tycks ha varit stormigt, hans hustru Anna Christina Tötterman hade år 1778 för ”kif och osämja med sin man” av kungliga hovrätten blivit dömd till böter.

Men det är möjligt att det inte var farbrodern som i praktiken hade haft hand om barnens omvårdnad, utan kanske istället deras moster Barbro Helena. Hon var sedan år 1766 gift med sjömannen Matts Wäppling, som drunknade under en sjöresa till Borgå. Änkan gifte om sig med kofferdikaptenen och senare fänriken vid Arméens flotta Johan Forsius år 1773. Det skulle kanske förklara varför systerdottern Barbro Helena Remanders vägar förde till Sveaborg…

Sönerna Jacob Johan och Isaac försvann spårlöst ur Helsingfors civila kyrkböcker, kanske gjorde de militär karriär? Men dottern Barbro Helena stannade kvar. Hon gifte sig år 1787 med handelsmannen Henrik Skugge. Man kan ju undra om han på något vis var släkt med hennes mormor och eventuellt också han hade rötter i Vihtis… Henrik Skugge hade varit bokhållare hos handelsmannen Mathias Enning i åtta år och fick bara några veckor innan giftermålet sina egna borgarrättigheter, såsom kramhandlare på Sveaborg. Barbro Helena var vid det laget nästan trettio och kanske hade de väntat på äktenskapet i fler år, Henrik Skugge torde ha närmat sig de fyrtio. Barbro Helena dog vid 60 års ålder i Gammelstaden år 1809.

Det blev en lång historia om Maria Björck och ännu mer om hennes dotter. Kanske för att Barbro Helenas öde var rörande, hon blev utfattig och föräldralös vid tio års ålder.  Trots dåliga förutsättningar verkar hon ha klarat sig utmärkt tack vare släktingarnas stöd, hon blev gift med en handelsman fast hon själv var dotter till en skuldsatt stadsfogde. Mor Maria hade säkert varit nöjd.

Maria Biörks levnad faller väl inom ramen för mina förutfattade meningar: gift vid 15 års ålder, död vid endast 28 som fembarnsmor. Två av barnen hann hon följa till graven innan lungsoten tog henne. Men som förhoppningsvis kommer att framgå av denna serie, är det inte säkert att hon heller är helt typisk för en 1700-tals Helsingforskvinna…