Långfingrade filurer i farten

År 1756 gav generalkrigsrätten brevledes sitt utslag över en stöldhärva som redan tidigare behandlats i krigsrätten på Sveaborg. Åtalade stod två arbetsfångar, Petter Sylo och Johan Christian Schröder, två värvade soldater, Simon Lund och Nils Tranberg, hovsslagareänkan Botila Lancoltt och skepparen Johan Gällenberg.

Sylo och Schröder hade ur Fortificationens förrådsbodar på Stora Öster Svartö och Vargön stulit byggnadsmaterial och redskap. Åtminstone hade järn, stål, spik och ett eldstål försvunnit på felaktiga vägar. Soldaterna borde ha haft uppsikt över fångarna, men hade slarvat med övervakningen, men var det av slarv eller med avsikt? Det var inte heller fråga om en enstaka händelse, utan stölderna hade förövats vid flera olika tillfällen föregående vår.

Varorna hade man sedan sålt vidare till olika skeppare och till hovslagareänkan. Åtminstone vid något av tillfällena hade soldaterna varit närvarande, så det förefaller osannolikt att de inte vetat vad som pågått. Änkan Botilla Lancollt hävdade inför rätten att hon köpt sakerna av andra, men hade inga kvitton att bevisa transaktionerna med. Hon dömdes för handel med misstänkt person, dvs. för häleri, då hon ansågs ha haft skäl att förmoda att säljaren kommit över varorna på olaglig väg. Förutom att återlämna varorna till kronan, dömdes hon till kännbara böter.

Skepparen Gällenberg hade bytt till sig ett eldstål av fångarna mot en torkad gädda. Enligt hans utsago, hade även flera andra skeppare köpt varor av fångarna. Men dessa okända skeppare hade redan seglat och rätten hade inte lyckats påträffa dem. Gällenberg hade av krigsrätten dömts till böter för häleri, men generalkrigsrätten friade honom då han ansågs ha handlat i god tro. Han fick till och med behålla eldstålet!

Arbetsfångarna och soldaterna hade av regementskrigsrätten dömts till livets förlust, men generalkrigsrätten mildrade domarna. Dödsdomarna förbyttes mot spöstraff; arbetsfångarna dömdes dessutom till ännu flera arbetsår på fästningsbygget…. Man kan ju undra vad de hittade på till nästa?