Martin Gutatis desperata brott

I juni 1761 behandlade kämnersrätten i Helsingfors ett uppseendeväckande grovt brott, rånmordet på den unge tjänstegossen Johan Thomasson. Ur rättegångsprotokollet kan man hitta en mängd detaljer om en värvad soldats liv och vardag; det var knappast ett avundsvärt liv.

Den åtalade, Martin Gutatis var hemma i Preussen, född ca 1735. Han hade år 1759 kommit till Sverige och tagit värvning i Cronhielms kompani. Han uppgavs vara ogift. Tydligen hade han språkbegåvning, för han uppgavs förstå svenska och också tala det någorlunda. Vid tiden för brottet var han permitterad och medellös, med skulder för sitt dagliga bröd.

Gutatis hade jobbat som arbetskarl på Gumtäkt gård under sin permission, troligen med kolning i skogen tillsammans med några andra soldater. Några pengar fick han dock inte, trots att han vid upprepade tillfällen tydligen försökt få betalt av inspektor Ludéen och eventuellt också av handelsman Tesche. En fråga som ingen i rätten verkar ställa, är varför man inte betalt ut hans lön? Hans arbetkamrater från Gumtäkt berättade, att Gutatis vid upprepade tillfällen klagat över det hårda livet i Sverige och drömt om att återvända till Tyskland, där han påstod att det varit lättare att tjäna sitt levebröd.

Martin Gutatis hade kvarter hos hantlangarhustru Anna Catharina  Björklund i Helsingfors. Var hennes man bodde framgår inte ur handlingarna. Anna Catharina Björklund hade inte någon egen gård, utan var i sin tur inneboende hos hustru Walborg Henriksdotter Hallberg. Därifrån blev de dock vräkta dagen efter mordet, eftersom det enligt hustru Hallberg var alltför trångt att bo tre personer i ett enda rum. Det verkar allstå som om hustru Hallberg i sin tur också var inneboende hos någon annan eller hade en mycket liten stuga. Om dagens bostadssituation är besvärlig, var den ännu värre i 1700-talets Helsingfors.

 Trångt var det, speciellt som hustru Hallberg också drev krog, men det är möjligt att hon sysslade med den verksamheten i en separat krogbod. Gutatis och hustru Björklund var skyldiga Hallbergskan pengar, för att hon hållit dem med mat och eventuellt också för hyra. Hustru Hallberg hade det säkert inte heller alltför fett; hon hade den ödesdigra kvällen då mordet ägde rum varit i staden och manglat kläder till klockan tio om kvällen.

Den ödesdigra kvällen den 30 maj hade tjänstegossen Johan skickats från staden till Gumtäkt gård med pengar för arbetsfolkets avlöning. När han kom fram, hade inspektor Ludéen dock inte behövt pengarna, utan skickat gossen tillbaka med dem. Samtidigt hade Martin Gutatis varit på Gumtäkt för att kräva sin lön, men inget fått.  Han hade dock sett att gossen Johan Thomasson fått pengarna tillbaka och hur han stoppat dem i västfickan.

Johan Thomasson och Gutatis slog följe tillbaka till staden, men bara Gutatis kom fram. Flera dagar senare hittades Johan Thomassons kropp i skogen utanför Tavasttull, utan ett spår av den banco transportsedel à 90 daler kopparmynt som borde ha funnits i hans västficka. Frestelsen måste ha varit stor, för 90 daler kopparmynt var ingen föraktlig summa.  Fältskärens likbesiktningsprotokoll är ingen uppmuntrande läsning, någon hade verkligen velat förvissa sig om att gossen Johan, 15 år gammal och hemma från Sysmä, aldrig skulle kunna vittna mot gärningsmannen.

Gutatis blev genast misstänkt, eftersom åtskilliga personer sett honom i Johans sällskap på väg mot staden. Gutatis historia om en bonde som givit gossen lift på en kärra kunde avskrivas, eftersom ingen annan som rört sig på vägen hade stött på en bondkärra ute så sent om kvällen. Flera vittnen kunde också intyga att Gutatis betett sig märkligt, han hade varit bestört och svårmodig. Hans kläder hade mystiska fläckar och även om han varit försiktig med pengarna, hade han betalt sin skuld till Hallbergskan följande dag.

Till slut erkände Gutatis sitt brott, som tydligen pinat hans samvete. För ett sådant brott fanns enligt lag bara ett straff, som dock kämnersrätten inte kunde utdöma. Fallet gick vidare till högre instans, där utslaget skyldig stod fast och domen blev förlust av livet. Martin Gutatis halshöggs och steglades i Helsingfors den 26 augusti 1761.