AIKATAULUKIRJA

XIX SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2017

OHJELMA

PÄÄRAKENNUS JUHLASALI Unioninkatu 34

Torstai 16.2.2017

8:30–10:00    Ilmoittautuminen

10:00–10:45  Päivien avaus

  • Helsingin yliopiston tervehdys vararehtori Keijo Hämäläinen
  • Sosiaalityön tutkimuksen seura ry:n puheenjohtaja Elina Virokannas
  • Pro gradu -palkinnon jako

10:45–12:00  I Pääpuhuja dekaani, professori Faye Mishna, Toronton yliopisto: Digital Social Work, kommentaattorina yliopisto-opettaja Laura Tiitinen, Lapin yliopisto

12:00–13:15  Lounas

13:15–14:30  II Pääpuhuja, VTT, yliopistonlehtori Camilla Granholm, Svenska social och kommunalhögskolan: Sulautuva sosiaalityö, kommentaattorina sosiaalityöntekijä Katariina Kohonen, HYKS Psykiatria

14:30–15:30 Kahvit ja siirtyminen työryhmiin

15:30–17:30 Työryhmät

17:45–18:30 Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikokous
PÄÄRAKENNUS (VANHA PUOLI, Unioninkatu 34) AUD XVI

19:00             Iltajuhla, Bottan juhlahuoneistolla

Perjantai 17.2.2017

9:15–11:15    Työryhmät

11:15–12:15  Lounas

12:15–13:30  III Pääpuhuja YTT, akatemiatutkija Sakari Taipale, Jyväskylän yliopisto: Digitaalinen elämä ja yhdessä olemisen uudet muodot, kommentaattorina yliopisto-opettaja Mari Suonio, Itä-Suomen yliopisto

13:30–14:00 Kahvit

14:00–15:15  IV Pääpuhuja PhD, sosiaalinen yrittäjä Hilary Cottam, Lontoo: Relational Welfare, kommentaattorina professori Mirja Satka, Helsingin yliopisto

15:15–15:30  Päivien päätös

  • Uuden hallituksen esittäytyminen
  • Kutsu seuraaville päiville

 

TYÖRYHMIEN AIKATAULUT JA PAIKAT

HUOM!

Osa työryhmistä kokoontuu vain yhtenä päivänä (joko torstai tai perjantai), osa molempina päivinä.

Neljä alun perin ilmoitettua työryhmää peruuntui (2, 9, 12 ja 16).

Kuvaukset työryhmistä ja abstraktit sekä esittäjien yhteystiedot löytyvät abstraktikirjasta.

Osa työryhmistä ei ole ilmoittanut tarkempaa aikataulua.

TYÖRYHMIEN PITOPAIKAT

PÄÄRAKENNUS (vanha puoli) Unioninkatu 34 (AUD II, AUD IV, AUD XVI)

PÄÄRAKENNUS (uusi puoli) Fabianinkatu 33 (Sali 8, 9, 11, 16 ja 20)

PORTHANIA Yliopistonkatu 3 (Salit P226, P669, P722, P723 ja P724)

TIETEIDEN TALO Kirkkokatu 6 (Salit 309, 312, 404 ja 405)

Keskustakampuksen kartta

Torstai 16.2.2017 klo 15:30–17:30

Työryhmä 1.

Digitalisaatio, vuorovaikutus ja sosiaalityö

PÄÄRAKENNUS, Sali 9

 

Työryhmän puheenjohtajat: YTL, sosiaalityöntekijä Katri Ylönen, Nuorten aikuisten palvelukeskus (J-Nappi), Jyväskylän kaupunki katri.ylonen@jkl.fi ja VTT, yliopistonlehtori Camilla Granholm, Svenska social- och kommunalhögskolan, camilla.granholm@helsinki.fi

Aloitus Anne Rahikka: Dialogi auttavissa verkkopalveluissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta.

Qinqyun Fan: Utilising information and communication technology (ICT) to prevent loneliness. A case study from a participatory perspective in rural area of Finlan

Sonja Perttula ja Juuli Hurskainen: Lastensuojelu ja sosiaalinen media

Anna-Mari Juutinen: Digitaalinen ja monialainen palveluintegraatio: hyvinvoinnin integroitu toimintamalli – Case Kuopio Keskustelua

Työryhmä 2. — peruuntunut

 

Työryhmä 3.

Sosiaalityön asiantuntijuus terveyssosiaalityön muuttuvissa toimintakonteksteissa

TIETEIDEN TALO, sali 309

 

Työryhmän puheenjohtajat: YTM, yliopisto-opettaja Leena Leinonen, Itä-Suomen yliopisto leena.leinonen@uef.fi, VTM, vastaava sosiaalityöntekijä, sosiaalityön jatko-opiskelija Katariina Bärlund, HUS, Psykiatria katariina.barlund@hus.fi

15.30−15.40 Avaussanat

15.40−16.00 Suvi Holmberg: Arki ja sosiaalityön asiantuntijuus – näkökulma toimijuuteen sairausarjessa

16.00−16.20 Katariina Bärlund, Teija Frangén ja Päivi Parikka: Reaaliaikainen etäsosiaalityö – videovälitteinen sosiaalityö työkäytännöksi

16.20−16.40 Ilmari Rostila: Mitä voimme oppia katoavan sosiaalitoimiston mielenterveyssosiaalityöstä?

16.40−17.00 Katariina Bärlund, Teija Frangén ja Päivi Parikka: Tuotteistaminen ja sosiaalityö kohtaamispisteessä – HYKS psykiatrian sosiaalityön palvelukuvaushanke

17.00−17.20 Mark Hovi ja Miina Arajärvi: Terveydenhuollon sosiaalityön akateeminen tutkimus näkyväksi

Yhteistä keskustelua

Työryhmä 4.

Sosiaali- ja terveydenhuollon interventiot ja niiden vaikuttavuus

PÄÄRAKENNUS, AUD II

 

Työryhmän puheenjohtajat: YTT, yliopistontutkija Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto sirpa.kannasoja@jyu.fi, VTT, projektitutkija Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto elisa.tiilikainen@uef.fi

15.30 Marja Vaarama: Osallistavin menetelmin vaikuttavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

15.50 Leena Forma, Jussi Partanen ja Pekka Rissanen: Sosiaalisen markkinoinnin tehokkuudesta on vain vähän näyttöä

16.10 Sanna Aaltonen ja Antti Kivijärvi: Voiko Verkossa vaikuttaa? Nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistäminen digitaalisen intervention avulla

16.30 Keijo Piirainen: Asiantuntijatyöllä palvelujen läpinäkyvyyteen ja tavoiteltuihin asiakastason muutoksiin?

16.50 Katja Kuusisto ja Eeva Ekqvist: Vaikuttavuuden arviointi asiakastyytyväisyyskyselyllä

17.10 Elisa Tiilikainen ja Sirpa Kannasoja: Osallistava ryhmämuotoinen palveluohjaus ikäihmisten arjen tukena – miten tutkia sen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia?

Työryhmä 5.

Sosiaalityö maailmanyhteiskunnassa – globaalit dialogit

TIETEIDEN TALO, sali 312

 

Työryhmän puheenjohtajat: YTM, tohtorikoulutettava Miina Kaartinen, Tampereen yliopisto miina.kaartinen@uta.fi , dosentti, tutkija Marja Katisko, Diakonia-ammattikorkeakoulu  marja.katisko@diak.fi ja VTT, lehtori Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu ari.nieminen@diak.fi

Työryhmän puheenjohtajat: Tervetuloa ja alkusanat

Samira Saramo: Grassroots Challanges to the Crises of Missing and Murdered Indigenous Women in Canada

Anna Pekkarinen: Ihmisoikeudet, haavoittuvuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus – oikeustieteen ja sosiaalityön jäsennyksiä

Annika Lillrank: The Dilemmas of Immigrant Families and Professionals in the Finnish Welfare State

Ann-Sofie Nyström: Unga vuxna, deras resor till konfliktområden i Syrien och dera behov efter hemkomsten Milla Elo: Paperittomuuden haaste sosiaalialan työntekijöille

Työryhmä 6.

Kaunokirjallisuuden mahdollisuuksia sosiaalityön opetuksessa

PÄÄRAKENNUS, sali 20

 

Työryhmän puheenjohtajat: Tohtorikoulutettava Eveliina Heino, Helsingin yliopisto eveliina.heino@helsinki.fi, yliopistonlehtori Pirkko-Liisa Rauhala, Helsingin yliopisto pirkko-liisa.rauhala@helsinki.fi  ja yliopistonlehtori Maria Tapola-Haapala, Helsingin yliopisto maria.tapola@helsinki.fi

Eveliina Heino, Pirkko-Liisa Rauhala ja Maria Tapola-Haapala: Avaus

Eveliina Heino, Pirkko-Liisa Rauhala ja Maria Tapola-Haapala: Miten käytän kaunokirjallisuutta sosiaalityön opetuksessa – kyselyn alustavia tuloksia

Sirpa Tapola-Tuohikumpu: Lyhytproosateksti opiskelijoiden orientaation ja keskustelun virittäjänä Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot -opintojaksolla

Eveliina Heino, Pirkko-Liisa Rauhala ja Maria Tapola-Haapala: Kaunokirjallisuus sosiaalityön opetuksessa -tutkimushankkeen esittelyä Vapaamuotoista keskustelua ja ideointia kaunokirjallisuuden mahdollisuuksista sosiaalityön opetuksessa

Työryhmä 7. — vain perjantaina

 

Työryhmä 8.
Sosiaalityö ja ympäristö – social work and environment

PORTHANIA, sali P226 (HUOM! MUUTTUNUT TILA)

 

Työryhmän puheenjohtajat: professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto, aila-leena.matthies@chydenius.fi, professori Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto kati.narhi@jyu.fi, tutkijatohtori Satu Ranta-Tyrkkö, Tampereen yliopisto satu.ranta-tyrkko@uta.fi

15.30 – 15.45 Kati Närhi: Työryhmän avaus

15.45 – 16.15 Marianne Väyrynen: Kestävä elämäntapa toimijan projektina.

16.15- 16.45 Terhi Myller: Sosiaalityön asiakasprosessien jäljillä maaseudulla ja kaupungissa.

16.45 – 17.15 Harriet Rabb: Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 ja sen toimeenpano STM:n hallinnon alalla erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta.

17.15 – 17.30 Työryhmän vetäjät: Loppukeskustelu

Työryhmä 9.peruuntunut

 

Työryhmä 10.

Sosiaalityöntekijöiden toimijuuden vahvistaminen digitalisaatiossa

PÄÄRAKENNUS, sali 16

 

Työryhmän puheenjohtaja: Projektipäällikkö, yliopisto-opettaja Kairala, eSosiaalityön maisterikoulutus, Lapin yliopisto maarit.kairala@ulapland.fi

Maarit Kairala: Sosiaalityöntekijöiden toimijuuden vahvistaminen digitalisaatiossa – teknologiaosaamisen vahvistamisen näkökulma

Katariina Kohonen: Digitaalinen toimintaympäristö haastaa ammatti-identiteetin

Leena Tikkala: Sosiaalityön asiantuntijuus teknologisoituvassa toimintaympäristössä – Silloittavan asiantuntijuuden malli

Marit Kivistö: Asiakasosallisuutta mahdollistavien ja tukevien toimijuuksien vahvistaminen vammaissosiaalityön prosessissa: kontekstina digitalisaatio

Työryhmä 11.

Sosiaalihuollon asiakastiedot ja niiden hyödyntäminen

TIETEIDEN TALO, sali 404

 

Työryhmän puheenjohtaja: Johtava asiantuntija Jarmo Kärki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jarmo.karki@thl.fi

15:30–15:40 Jarmo Kärki: Työryhmän avaus, työtavat ja johdattelu aiheeseen

15:40–16 Kaisa Pesonen & Jaana Taina: Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa

16:00–16:20 Annukka Paasivirta & Susanna Kaisla: Sosiaalihuollon luokitusten käyttö ja tiedon rakentuminen Apotissa

16:20–16:40 Maarit Hiltunen-Toura Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa-koulu-hankkeessa

16:40–16:50 Tauko

16:50–17:10 Paula Saikkonen: Rakenteinen tieto ja asiakastietojärjestelmät – sosiaalityön pakotettu muutos?

17:10–17:30 Niina Pietilä: Lastensuojelun asiakirjojen tulkinnallisuus dokumentoinnin ja sen kehittämisen haasteena

Työryhmä 12. — peruuntunut

 

Työryhmä 13.

Sosiaalityön koulutus digitalisoituvassa yhteiskunnassa

PÄÄRAKENNUS, sali 11

 

Työryhmän puheenjohtaja: Verkko-opetuksen koordinaattori (Sosnet) ja yliopisto-opettaja Mari Suonio, Itä-Suomen yliopisto mari.suonio@uef.fi

15:30 Työryhmän aloitus

15:40-16:00  Kirsi Günther ja Katja Kuusisto: Formatiivinen arviointi korkeakoulujen verkko-opetuksessa,

16:00-16:20   Laura Tiitinen: Sosiaalialan osaaminen – kyselytutkimuksen anti koulutukselle ja ideoita rakenteellisen sosiaalityön opetukseen,

16:20-16:40 Mari Kivistö: Osaamista digitalisoituvaan sosiaalityöhön: eSosiaalityön maisterikoulutus – hankkeen esittelyä ja reflektointia, Keskustelua

Työryhmä 14.

Monialaiset oppimisen muodot sosiaalityön koulutuksessa

PORTHANIA, sali P669 (HUOM! MUUTTUNUT TILA)

 

Työryhmän puheenjohtajat: Yliopistonlehtori, Kaarina Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto kaarina.monkkonen@uef.fi, yliopistonlehtori Taru Kekoni, Itä-Suomen yliopisto taru.kekoni@uef.fi, yliopisto-opettaja Anne-Mari Jaakola, Turun yliopisto anne-mari.jaakola@utu.fi , professori Leo Nyqvist, Turun yliopisto leo.nyqvist@utu.fi ja professor Ilse Julkunen, Helsingfors universitet ilse.julkunen@helsinki.fi

Vetäjätyöryhmän yhteinen orientaatio monialaisuuteen

Taru Kekoni ja Kaarina Mönkkönen: Moniammatillisen vuorovaikutusosaamisen opiskelu – simulaatio-oppiminen ja flipped classroom menetelmä

Anne-Mari Jaakola ja Leo Nyqvist: Moniammatillisuuden oppiminen yli oppiainerajojen -esimerkit Turun yliopistosta

Ilse Julkunen ja Frida Westbacka: Critical Case Reflections and Simulations in a Social and Health Context

Kaija Hänninen: Vuorovaikutuksen kokonaisvaltaisuus ammatillisten valmiuksien käytännön opetuksessa

Työryhmä 15.

Tutkittu tieto ja julkisten palvelujen laadun parantaminen – kolme näkökulmaa sosiaalityön käytäntötutkimuksesta

TIETEIDEN TALO, sali 405

 

Työryhmän puheenjohtaja: Maija Jäppinen, maija.jappinen@helsinki.fi

Heidi Muurinen: Abduktiivinen päättely sosiaalipalveluiden kehittämisessä

Nanne Isokuortti ja Kaisa Pasanen: Sosiaalinen raportointi palvelujen kehittämisen välineenä

Aino Kääriäinen, Mirja Satka, Heidi Muurinen ja Petra Malin: Learning Lab yhteistoiminnallisen oppimisen ja integraation mahdollistajana

Työryhmä 16. — peruuntunut

 

Perjantai 17.2.2017 klo 9:00–11:00

Työryhmä 3.

Sosiaalityön asiantuntijuus terveyssosiaalityön muuttuvissa toimintakonteksteissa

PORTHANIA, sali P723

 

Työryhmän puheenjohtajat: YTM, yliopisto-opettaja Leena Leinonen, Itä-Suomen yliopisto leena.leinonen@uef.fi, VTM, vastaava sosiaalityöntekijä, sosiaalityön jatko-opiskelija Katariina Bärlund, HUS, Psykiatria katariina.barlund@hus.fi

9.15−9.35 Tiina Toiminen: Sosiaalityö terveydenhuollossa – sosiaalinen osana potilaan hoitoa

9.35−9.55 Eveliina Kaukkila: Vanhuus ja vanhusten asumisen ongelmat

9.55−10.15 Maria Heiskanen: Rahapelien ongelmapelaajien kohtaaminen sosiaalipalveluissa: tunnistaminen, taloudellinen tuki ja tulevaisuuden parhaat käytännöt

10.15−10.35 Marjo Romakkaniemi: Vammaissosiaalityön asiantuntijuus konsultaatiota edellyttäneiden tilanteiden valossa Yhteistä keskustelua työryhmän päätteeksi

Työryhmä 5.

Sosiaalityö maailmanyhteiskunnassa – globaalit dialogit

PÄÄRAKENNUS, AUD IV

 

Työryhmän puheenjohtajat: YTM, tohtorikoulutettava Miina Kaartinen, Tampereen yliopisto miina.kaartinen@uta.fi, dosentti, tutkija Marja Katisko, Diakonia-ammattikorkeakoulu  marja.katisko@diak.fi ja VTT, lehtori Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu ari.nieminen@diak.fi

Merja Anis: Yksintulleiden pakolaislasten kokemukset tutkimuksen kohteena

Ilse Julkunen, Aija Kettunen, Marianne Nylund, Erja Saurama ja Maria Tapola-Haapala: Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista?

Tuire Niinimäki-Silva: Perheenyhdistämisen läpi käyneiden maahanmuuttajaperheiden kotoutuminen

Kati Turtiainen: Turvapaikan hakijat ja tunnustamisen rajat Loppukeskustelu, yhteenvetoloppukeskustelu, yhteenvetoa

Työryhmä 7.

Taidelähtöinen sosiaalityö

PORTHANIA, sali P722

 

Työryhmän puheenjohtajat: VTT, yliopistolehtori/ VTT Harry Lunabba, Svenska social och Kommunalhögskolan harry.lunabba@helsinki.fi, VTM, yliopisto-opettaja Anu-Riina Svenlin, Jyväskylän yliopisto anu-riina.svenlin@chydenius.fi sekä TM, tohtorikoulutettava, kuva- ja yhteisötaitelija Ulla Remes.   

9.15–-9.20 Anu-Riina Svenlin: Aloitussanat

9.20–9.40 Harry Lunabba: Improvisaatio sosiaalityön käytännönopetuksen opetusmenetelmänä

9.40–10.00 Petra Malin: Arts-based Methods in Social Work as Means for Inclusion and Democracy

10.00–10.20 Vuokko Isaksson ja Sirkka Alho: Ilmaisullisen käsityön merkityksellisyys syrjäytymistä ehkäisevässä sosiaalityössä

10.20–10.40 Päivimaria Seppänen: Sosiaalityöntekijä taiteen portinvartijana

10.40–11.00 Ulla Remes: Taidelähtöinen interventio sosiokulttuurisena innostajana

11.00–11.15 Yhteinen keskustelu

Työryhmä 8.

Sosiaalityö ja ympäristö – social work and environment

PÄÄRAKENNUS, AUD XVI

 

Työryhmän puheenjohtajat: professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto, aila-leena.matthies@chydenius.fi, professori Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto kati.narhi@jyu.fi, tutkijatohtori Satu Ranta-Tyrkkö, Tampereen yliopisto satu.ranta-tyrkko@uta.fi

09.15–09.45 Satu Ranta-Tyrkkö: Sosiaalityön tulevaisuuden etiikka epävarmuuden ja ympäristökriisin maailmassa?

09.45–10.15 Aila-Leena Matthies, Tuuli Hirvilammi, Kati Närhi ja Ingo Stamm: Ekososiaaliset innovaatiot ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden linkittäjinä.

10.15–10.45 Tuuli Hirvilammi, Ingo Stamm, Marianne Väyrynen, Aila-Leena Matthies & Kati Närhi: Prekaarien nuorten käsityksiä työn merkityksestä – kohti kestävää työtä?

10.45–11.15 Työryhmän vetäjät: Loppukeskustelu

 

Työryhmä 11.

 Sosiaalihuollon asiakastiedot ja niiden hyödyntäminen

PÄÄRAKENNUS, sali 8

 

Työryhmän puheenjohtaja: Johtava asiantuntija Jarmo Kärki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jarmo.karki@thl.fi

9:15–9:35 Susanna Salovaara: Tietojärjestelmät osana lastensuojelun asiakasta koskevaa tiedonmuodostusta

9:35–9:55 Soili Vento: Asiakastiedon hyödyntämisen eettisiä näkökulmia

9:55–10:15 Merja Salmi & Petteri Heino & Kristian Vepsäläinen: Sote-palvelujen käyttö Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa ja Lohjalla 2009-6/2015 – Tutkimus- ja kehittämishanke SIFT

10:15–10:35 Jaakko Penttinen: Sosiaalihuollon rakenteisten asiakastietojen hyödyntämismahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta

10:35–10:55 Johanna Hietamäki: Lapset, nuoret ja perheet – väestötason tieto sosiaalityön tietopohjan vahvistajana

10:55–11:15 Sirpa Kuusisto-Niemi: Digitalisaation edellytykset sosiaalityössä