11. Sosiaalihuollon asiakastiedot ja niiden hyödyntäminen

Työryhmän puheenjohtaja: Johtava asiantuntija Jarmo Kärki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jarmo.karki@thl.fi

Työryhmässä keskustellaan sosiaalihuollossa tallennettavasta asiakastiedosta ja tämän datan hyödyntämismahdollisuuksista. Asiakkaasta tallennetaan monen tyyppistä tietoa asiakassuhteen ja palveluprosessin aikana. Tiedonkäsittelyn edistyessä mahdollisuudet yhä monipuolisempaan datan hyödyntämiseen lisääntyvät. Mitä asiakastietojen tutkimukselliset aarteet merkitsevät sosiaalityön kehittämiselle muuttuvassa palvelujärjestelmässä? Miten asiakastietoa hyödynnetään asiakkaan auttamiseksi? Miten kirjaamista tuetaan, jotta data olisi hyödynnettävissä myös tutkimukseen tai palvelujen seurantaan ja kehittämiseen? Millainen rooli sosiaalihuollon asiakasasiakirjalailla on ollut tiedontuotannon tukemisessa? Millaiset näkymät asiakastiedon hyödyntämiseen avautuu tulevaisuudessa mm. Kanta-palvelujen ja muuttuvan tilastolainsäädännön näkökulmista? Tervetuloa pohtimaan aihetta ja esittelemään aiheeseen liittyviä alustuksia, tutkimuksia tai ideoita.