9. Lastensuojelu ja sosiaalinen media

Työryhmän puheenjohtajat: VTM, viestintäpäällikkö Juuli Hurskainen, Lastensuojelun keskusliitto juuli.hurskainen@lskl.fi ja YTM, asiantuntija Sonja Perttulaa, Lastensuojelun keskusliitto sonja.perttula@lskl.fi

Työryhmässä tarkastellaan sosiaalisen median nykyistä käyttöä ja sosiaaliseen mediaan liittyviä ilmiöitä Lastensuojelun Keskusliiton tekemien selvityksien valossa. Lisäksi työryhmään ovat tervetulleita muutkin sosiaalisen median ja lastensuojelun (tai yleisemmin sosiaalityön) suhdetta tutkivia tai tutkineita.

Lastensuojelun Keskusliitto julkaisi marraskuussa selvityksen lastensuojelun kuvasta sosiaalisessa mediassa. Selvitys kertoo, että lastensuojelusta puhutaan paljon sosiaalisessa mediassa, mutta virallista tietoa on liian vähän. Keskustelu lastensuojelusta on usein negatiivista ja keskustelupalstoilla liikkuu myös paljon väärää tai ainakin yksipuolista tietoa. Tämä vaikuttaa lastensuojelun imagoon negatiivisesti ja siten perheiden haluun hakeutua palveluiden piiriin. Lastensuojelun Keskusliitto julkaisi samaan aikaan selvityksen kanssa Lastensuojelu ja some -oppaan, jossa käsitellään eri näkökulmista sosiaalisen median mahdollisuuksia toimia lastensuojelua tukevana kanavana. Oppaan taustaksi Lastensuojelun Keskusliitto teki lastensuojelun ammattilaisille kyselyn, jolla selvitettiin heidän tapojaan käyttää sosiaalista mediaa ammatillisessa kontekstissa. Kysely tehtiin loppuvuonna 2015. Vaikuttaa siltä, että lastensuojelun ja muutenkin sosiaalityön käytännöt sosiaalisessa mediassa ovat muuttuneet paljon tämän vuoden aikana, joten kysely aiotaan nyt uusia.

Lastensuojelu ja some -opas http://lskl.e-julkaisu.com/lastensuojelu-ja-some/
Siltaisuu, Pilvimaria (toim. Saana Pukkio) Verkossa. Lastensuojelun kuva sosiaalisessa mediassa. Lastensuojelun Keskusliitto, 2016. https://www.lskl.fi/verkkokauppa/verkossa/