1. Digitalisaatio, vuorovaikutus ja sosiaalityö

Työryhmän puheenjohtajat: YTL, sosiaalityöntekijä Katri Ylönen, Nuorten aikuisten palvelukeskus (J-Nappi), Jyväskylän kaupunki katri.ylonen@jkl.fi ja VTT, yliopistonlehtori Camilla Granholm, Svenska social- och kommunalhögskolan camilla.granholm@helsinki.fi

Työryhmässä käsitellään digitalisaatiota osana yhteiskunnallista muutosprosessia ja sen vaikutuksia sosiaalityöhön. Mikä sosiaalityön rooli on verkossa ja miten vuorovaikutus muuttuu virtuaalisessa sosiaalityössä? Onko virtuaalinen sosiaalityö tietoyhteiskunnan sanelema pakko vai onko siitä oikeasti hyötyä ja etua asiakkaille?Ihmiset käyttävät yhä enemmän internetiä avun hakemiseen erilaisisssosiaalisissa ja terveydellisissä ongelmissa. Sosiaalisista ongelmista yksinäisyys näyttäytyy varsin suurena ongelmana etenkin nuorten ja nuorten aikuisten verkkoauttamisen palveluissa. Verkkoauttamisessa keskeisintä on voimaannuttaminen oman elämänsä hallintaan sekä avun tarjoaminen riittävän ajoissa. Verkkofoorumit, joista saa vertaistukea ovat pitkään olleet suosittuja niin lasten, nuorten kuin aikuisten parissa.

Sosiaalityön yksi isoimpia muutoksia on sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio vuoteen 2020 mennessä. Muutoksessa sähköisillä palveluilla on keskeinen rooli. Digitalisaation avulla palveluita voidaan myös tuottaa täysin uusilla tavoilla ja tehostaa prosesseja. Perinteisen sosiaalityön haastaa viranomaisasioiden hoitamisen vaikeus kulkemisen haasteiden vuoksi (etäisyydet, taloudelliset tai fyysiset esteet) tai psyykkisten esteiden vuoksi (esim. sosiaalisten tilanteiden pelko), jolloin virtuaaliset menetelmät ovat keino asiakaslähtöisempään palveluun.

Työryhmään kutsutaan papereita, joissa digitalisaatiota ja sosiaalityötä tarkastellaan muuttuvien työkäytäntöjen näkökulmasta, asiakkaiden palveluiden parantumisen näkökulmasta tai vuorovaikutuksen muutoksen näkökulmasta. Näkökulma voi olla teoreettinen, empiiriseen tutkimukseen perustuva tai käsitellä esimerkiksi virtuaalisen sosiaalityön käytäntöjä.  Myös virtuaalisen vuorovaikutuksen teorioita esittelevät tai analysoivat paperit ovat tervetulleita.