12. Sosiaalityön käytäntötutkimus

Työryhmän puheenjohtajat: VTT, yliopistonlehtori Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto maija.jappinen@helsinki.fi ja VTT, universitetslektor Maria Tapola-Haapala, Helsingfors universitet maria.tapola@helsinki.fi

Sosiaalityön käytäntötutkimus on uusi, muotoutumassa oleva paradigma, jonka pyrkimyksenä ei ole yhden metodin kehittäminen vaan yhteiskunnallisia käytäntöjä palvelevan tiedon suunnitelmallinen tuottaminen yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa käytännön toimijoiden kanssa. Käytäntötutkimukselle on tyypillistä kokeileva, reflektiivinen ote sekä ongelmalähtöinen toimintatapa. Tutkimustieto palvelee ajankohtaisten sosiaalisten kysymysten ratkaisemista. Tähän työryhmään toivotetaan tervetulleeksi niin teoreettis-metodologiset pohdinnat sosiaalityön käytäntötutkimuksesta kuin eri aihepiirejä käsittelevät sosiaalityön tutkimukset, jotka hyödyntävät käytäntötutkimuksen lähtökohtia.

Också svenskspråkiga presentationer är mycket välkomna.12