Abstraktin laatiminen

Ohjeet

Työryhmään omaa esitystä ehdottavan on laadittava maksimissaan 250 sanan mittainen kuvaus omasta esityksestään ja toimitettava se kyseisen työryhmän puheenjohtajille viimeistään 15.1.2017. Esitys lähetetään word- tai rtf-tiedostona. Työryhmien puheenjohtajien yhteystiedot löytyvät kunkin työryhmän kohdalta.

Työryhmien puheenjohtajat antavat lisätietoja työryhmistä sekä vastaavat työryhmiensä esitysehdotuksiin ja vahvistavat ne. Hyväksytyt esitykset abstrakteineen lisätään ohjelmaan tutkimuspäivien kotisivuille. Abstraktikirja on ladattavissa kotisivuilta noin viikkoa ennen tapahtumaa.

Abstraktien tulee sisältää seuraavat muotoilut ja tiedot:

  • Esityksen otsikko: fonttikoko 14, lihavoitu
  • Esityksen pitäjän/pitäjien tiedot: nimi/nimet, organisaatio(t), sähköpostiosoite/-osoitteet
  • Abstraktiteksti: fonttikoko 12, fontti Times New Roman, riviväli 1,5