7. Taidelähtöinen sosiaalityö

Työryhmän puheenjohtajat: VTT, yliopistolehtori/ VTT Harry Lunabba, Svenska social och Kommunalhögskolan harry.lunabba@helsinki.fi, VTM, yliopisto-opettaja Anu-Riina Svenlin, Jyväskylän yliopisto anu-riina.svenlin@chydenius.fi sekä TM, tohtorikoulutettava, kuva- ja yhteisötaitelija Ulla Remes.   

Taidetta on hyödynnetty sosiaalityössä eri tavoin. Taiteen avulla on pyritty tavoittamaan asiakkaita, taidetta on hyödynnetty sosiaalityön opetuksessa ja taide on myös läsnä sosiaalityön tutkimuksessa niin tutkimuskohteena kuin tutkimusmenetelmänä. Työryhmässä pohditaan, mitä annettavaa taiteella on sosiaalityön käytännöille, opetukselle ja tutkimukselle. Keskustelua herätellään myös taiteen asemasta sosiaalityössä: Onko taideperustaiselle ja luovalle sosiaalityölle tilaa aikana, jolloin korostetaan näyttöön perustuvia yksilökeskeisiä sosiaalityön interventioita? Onko taiteen hyödyistä tutkimuksellista näyttöä? Mikä on taiteen merkityksellisyys syrjäytymistä ehkäisevässä sosiaalityössä?  Miten uudet digitaaliset työkalut mahdollistavat taiteen hyödyntämisen ja taiteen tuottamisen sosiaalityön eri alueilla?

Työryhmä pyrkii tavoittamaan ensisijaisesti tutkijoita ja sosiaalityön opettajia, jotka hyödyntävät tai tutkivat taiteen erilaisia ulottuvuuksia. Tarkastelun kohteena voi olla esimerkiksi taidelähtöinen tutkimushanke, taideperustainen opintokokonaisuus tai opetusmenetelmä. Esitelmäehdotuksia otetaan vastaan myös taidelähtöisen käytännön sosiaalityön toimijoilta ja kehittäjiltä.