2. Aikaa ihmisille – digitaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja haasteet

Työryhmän puheenjohtaja: VTL, kehittämispäällikkö Annukka Paasivirta, Oy Apotti Ab annukka.paasivirta@apotti.fi

Maailma sosiaalityön ympärillä on muutoksessa ja tuo sosiaalityöhön paljon uusia mahdollisuuksia kuin haasteitakin. Apotti on uusi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakastietojärjestelmä, jonne ollaan luomassa asiakkaan omaa sähköistä portaalia. Työryhmässä haluamme pohtia digitaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ja haasteita asiakkaan ja työntekijän välillä. Mitä uusia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia verkossa tapahtuva asiointi voi tuoda? Entä haasteita? Mitä kynnyksiä se voi poistaa ja toisaalta luoda? Mitä eroa on verkossa tapahtuvassa ja kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa? Mitä sosiaalityölle erityistä tulee ottaa huomioon ja mikä on taas yhteistä terveydenhuollon kanssa? Minkälaista sosiaalityön tukea ja palvelua voisi saada pelkästään verkossa?

Työryhmässä yhtenä esityksenä on mahdollista tutustua Aalto-yliopiston opiskelijoiden kehittämään digitaaliseen innovaatioon sosiaalialalla. Opiskelijat ovat ratkoneet julkisen sektorin haasteita poikkitieteellisessä Public Service Hackathon -opintojaksossa.

Tule työryhmään pohtimaan kanssamme mitä sosiaalityön asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmasta tulee ottaa huomioon uusia sähköisiä asiakasportaaleja rakennettaessa. Toivomme työryhmään esityksiä monista eri näkökulmista.