14. Monialaiset oppimisen muodot sosiaalityön koulutuksessa

Työryhmän puheenjohtajat: Yliopistonlehtori, Kaarina Mönkkönen, Itä14. -Suomen yliopisto kaarina.monkkonen@uef.fi, yliopistonlehtori Taru Kekoni, Itä-Suomen yliopisto taru.kekoni@uef.fi, yliopisto-opettaja Anne-Mari Jaakola, Turun yliopisto anne-mari.jaakola@utu.fi , professori Leo Nyqvist, Turun yliopisto leo.nyqvist@utu.fi ja professor Ilse Julkunen, Helsingfors universitet ilse.julkunen@helsinki.fi

Rakenteellisten muutosten myötä julkisen sektorin työtapoihin on tullut uudistustarpeita, jotka liittyvät eri toimijoiden keskinäiseen yhteistyöhön. Moniammatillisuus ja monitieteisyys sanat esiintyvät myös useissa lainsäädäntöteksteissä, politiikkaohjelmissa ja tutkimusstrategioissa. Näitä käsitteitä laveammin puhutaan monialaisuudesta kun halutaan laajentaa tarkastelua pelkästään ammatillisia instituutioita laajemmalle alueelle. Monialaisuus näyttäytyy usein hyvin positiivisena arvona, johon tulee pyrkiä niin toimintaympäristön, organisaatioiden kuin asiakkaiden tarpeidenkin muuttuessa. Siihen liittyvää osaamista usein peräänkuulutetaan paljon, mutta suhteellisen vähän harjoitellaan tai tutkitaan. Vuorovaikutus tuntuu usein jotenkin liian itsestään selvältä taidolta, joka tulee ikään kuin kaupan päälle oman ammatti-osaamisen kyljessä. Kyse on kuitenkin vaativasta osaamisalueesta, jossa kompuroivat niin pitkän linjan ammattilaiset kuin alan opiskelijatkin.

Työryhmässä esitellään uudenlaisia monialaisia oppimisen tapoja yliopistossa ja keskustellaan sosiaalityön moniammatillista mahdollisuuksista. Mitä asioita tieteenalojen opiskelijoiden kanssa on hyvä yhdessä opiskella? Miten eri professiot oppivat ymmärtämään toisiaan? Uhkaako rajoille astuminen omaa ammatti-identiteettiä? Mitä lisäarvoa erialaisuus ja moniteisyys tuottavat? Miten opetusteknologiaa ja uusia oppimisen tapoja voi hyödyntää?

 Työryhmään ovat tervetulleita kaikenlaiset esitykset moniammatillisuuden opetukseen ja oppimiseen liittyen.

 Torstaina 16.2. työryhmässä on puheenjohtajien alustuksia (20 min/esitys)

  • Vetäjätyöryhmän yhteinen orientaatio monialaisuuteen (10 min.)
  • Moniammatillisen vuorovaikutusosaamisen opiskelu – simulaatio-oppiminen ja flipped classroom menetelmä, Taru Kekoni ja Kaarina Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto
  • Moniammatillisuuden oppiminen yli oppiainerajojen -esimerkit Turun yliopistosta, Anne-Mari Jaakola ja Leo Nyqvist, Turun yliopisto
  • Moninäkökulmainen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa, Ilse Julkunen, Helsingin yliopisto