10. Sosiaalityöntekijöiden toimijuuden vahvistaminen digitalisaatiossa

Työryhmän puheenjohtaja: Projektipäällikkö, yliopisto-opettaja Maarit Kairala, eSosiaalityön maisterikoulutus, Lapin yliopisto maarit.kairala@ulapland.fi

Työryhmän tarkoituksena on pohtia, miten sosiaalityöntekijöiden toimijuutta voidaan vahvistaa digitaalisten palveluiden käyttöönotossa, kehittämisessä ja tutkimuksessa siten, että digitaaliset palvelut mahdollistavat sosiaalityön tavoitteiden, tehtävien ja etiikan toteutumisen. Digitalisoitumiseen liittyvä sosiaalitieteellinen tutkimus on vahvistunut, mutta edelleenkin se on vähäistä samoin kuin teknologiaosaamisen opetus sosiaalityön koulutuksessa. Digitaalisten palvelujen kehittäminen sosiaalityössä on lähinnä yksittäisten työntekijöiden ja hankkeiden varassa.

Minkälaista osaamista digitalisaatio edellyttää sosiaalityöntekijöiltä? Miten voimme vahvistaa ihmislähtöistä ja sosiaalista näkökulmaa taloudellisen, teknisen ja terveyspainotteisen näkökulman rinnalla? Miten sosiaalityöntekijöiden toimijuutta muutosagenttina voidaan vahvistaa monialaisessa ja –tieteisessä digitalisaatioon liittyvässä yhteistoiminnassa? Tarvitaanko sosiaalityön verkostoitumista ja kansallista sosiaalityön digistrategiaa?

Työryhmään toivotaan tutkimukseen tai käytäntöön perustuvia esityksiä tai puheenvuoroja aiheeseen liittyen. Tarkoituksena on keskustella aiheesta esitysten jälkeen sekä visioida tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja.

eSosiaalityön maisterikoulutuksen verkkosivut
eSosiaalityön mahdollisuudet –blogi