8. Sosiaalityö ja ympäristö – social work and environment

Työryhmän puheenjohtajat: professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto, aila-leena.matthies@chydenius.fi, professori Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto kati.narhi@jyu.fi, tutkijatohtori Satu Ranta-Tyrkkö, Tampereen yliopisto satu.ranta-tyrkko@uta.fi

 Työryhmä pitää yllä keskustelua sosiaalityön yhteyksistä ympäristökysymyksiin ja kestävään yhteiskuntaan. Työryhmään toivotaan esityksiä ympäristön ja sosiaalityön yhteyksien käsitteellisistä ja/tai empiirisistä tutkimuksista tai käytännön kehittämishankkeista. Ympäristökriisien ja ilmastonmuutoksen isojen kysymysten ohella kiinnostavia ovat esimerkiksi analyysit luontoavusteisista interventiosta ja palveluista, digitaalisesta ympäristöstä sekä asiakkaiden sosiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön merkityksestä. Myös YK:n 2015 asettamat kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät monilta osin sosiaalityöhön. Lisäksi esitykset voivat koskea kasvunjälkeistä taloutta ja toimeentuloa sekä yleisemmin siirtymää kohti ekososiaalisesti kestävää yhteiskuntaa. Ryhmään otetaan vastaan papereita suomeksi ja englanniksi ja ryhmä jaetaan tarpeen mukaan kahteen ryhmään esityksissä käytetyn kielen perusteella.

The aim of the session is to offer forum for discussing the interconnectivity of social work with environment and sustainability transition of society. We welcome conceptual, empirical and practical papers concerning the themes relating environment and social work. Besides the big questions of environmental crises and climate change, also analyses on nature-assisted interventions and services, digital environment, and the role of social, built and natural environment of services users are of interest. Also the Global Sustainability Goals 2015 of the UN have broad interconnectivity with Social Work. In addition, presentations can be linked to questions of income and de-growth. The language of the presentation can be Finnish or English. If needed, session will be divided in two parts based on the language used in the presentations.