Työryhmät

Tutkimuspäiville on ehdotettu 16 työryhmää, joihin voi lähettää abstraktin 15.1.2017 mennessä. Abstraktit samoin kuin kutakin työryhmää koskevat kysymykset lähetetään ryhmien puheenjohtajille. Tarkemmat tiedot abstraktin laatimiseksi ja lähettämiseksi kohdassa Abstraktin laatiminen.

MIKÄLI TYÖRYHMÄ ON ANTANUT LUVAN ESITYSTEN YLEISEEN JAKAMISEEN, PÄÄSEE ESITYKSIIN ABSTRAKTIKIRJAN KAUTTA! LINKKEINÄ ESITYKSIIN TOIMIVAT ESITYSTEN OTSIKOT.

JOS LINKKIÄ EI OLE, ON TYÖRYHMÄ RAJOITTANUT PÄÄSYÄ ESITYKSIIN. TÄSSÄ TAPAUKSESSA ESITYKSISTÄ VOI TIEDUSTELLA SUORAAN ESITTÄJILTÄ, JOIDEN YHTEYSTIEDOT LÖYTYVÄT ABSTRAKTIKIRJASTA.

Työryhmän kuvaus, puheenjohtajat ja heidän yhteystietonsa löytyvät linkkinä toimivasta työryhmän otsikosta alla.

 1. DIGITALISAATIO, VUOROVAIKUTUS JA SOSIAALITYÖ

 1. AIKAA IHMISILLE – DIGITAALISEN VUOROVAIKUTUKSEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET

 1. SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUS TERVEYSSOSIAALITYÖN MUUTTUVISSA TOIMINTAKONTEKSTEISSA

 1. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON INTERVENTIOT JA NIIDEN VAIKUTTAVUUS 

 1. SOSIAALITYÖ MAAILMANYHTEISKUNNASSA – GLOBAALIT DIALOGIT 

 1. KAUNOKIRJALLISUUDEN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN OPETUKSESSA

 1. TAIDELÄHTÖINEN SOSIAALITYÖ

 1. SOSIAALITYÖ JA YMPÄRISTÖ – SOCIAL WORK AND ENVIRONMENT

 1. LASTENSUOJELU JA SOSIAALINEN MEDIA

 1. SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TOIMIJUUDEN VAHVISTAMINEN DIGITALISAATIOSSA

 1. SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIEDOT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN

 1. SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS

 1. SOSIAALITYÖN KOULUTUS DIGITALISOITUVASSA YHTEISKUNNASSA

 1. MONIALAISET OPPIMISEN MUODOT SOSIAALITYÖN KOULUTUKSESSA

 1. TUTKITTU TIETO JA JULKISTEN PALVELUJEN LAADUN PARANTAMINEN – KOLME NÄKÖKULMAA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSESTA

 1. KUNTOUTTAVA SOSIAALITYÖ JA MARGINALISAATIOKYSYMYSTEN SOSIAALITYÖ

digi5