13. Sosiaalityön koulutus digitalisoituvassa yhteiskunnassa

13Työryhmän puheenjohtajat: Verkko-opetuksen koordinaattori (Sosnet) ja yliopisto-opettaja Mari Suonio, Itä-Suomen yliopisto mari.suonio@uef.fi ja suunnittelija (Sosnet) Sanna Lähteinen, Lapin yliopisto sanna.lahteinen@ulapland.fi

Digitalisoituva, muutoksessa oleva yhteiskunta haastaa sosiaalityön koulutusta. Miten opetamme niitä taitoja, joita muuttuvat sosiaalipalvelut (esimerkiksi sähköinen asiointi, erilaiset etäyhteydet asiakkaan tapaamisessa, verkkoauttaminen) vaativat? Kuinka sosiaalityön koulutus itsessään vastaa digitalisoituvien opetusratkaisujen haasteisiin ja odotuksiin sekä mitä hyviä käytäntöjä on jo luotu? Teknologiavälitteiset ratkaisut koulutuksessa voivat olla joko kokonaan verkossa opetettavia verkkokursseja tai monimuoto-opetuksen ratkaisuja, joissa yhdistetään teknologiavälitteisyyttä ja kontaktiopetusta joustavalla ja opiskelijalähtöisellä tavalla (esimerkiksi PLE tai Flipped Classroom). Keskeistä on, miten osaamistavoitteisiin vastataan erilaisilla opetusratkaisuilla.

Työryhmässä tarkastelemme sosiaalityön koulutusta digitalisoituvan yhteiskunnan kehyksessä. Työryhmä haastaa pohtimaan, mitä on (tai mitä pitäisi olla) nykyisyyden ja tulevaisuuden sosiaalityön koulutus, jotta se vastaa työelämän, yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeita alati digitalisoituvassa toimintaympäristössä.  Työryhmään ovat tervetulleita sekä tutkimusesittelyt että opetuskokeilut, joissa tarkastellaan sosiaalityön koulutuksen ja digitalisaation välistä yhteyttä ja tämän yhteyden haasteita moninäkökulmaisesti huomioiden niin työelämän kuin koulutuksen tarpeet.