16. Kuntouttava sosiaalityö ja Marginalisaatiokysymysten sosiaalityö

Työryhmän puheenjohtajat: yliopistonlehtori Riitta Granfelt, Turun yliopisto riitta.granfelt@utu.fi, professori Irene Roivainen, Tampereen yliopisto irene.roivainen@uta.fi ja apulaisprofessori Jari Lindh, Lapin yliopisto jari.lindh@ulapland.fi

Työryhmä on tarkoitettu vain sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa mainittujen erikoisalojen neljänteen koulutukseen osallistuneille opiskelijoille!