6. Kaunokirjallisuuden mahdollisuuksia sosiaalityön opetuksessa

Työryhmän puheenjohtajat: Tohtorikoulutettava Eveliina Heino, Helsingin yliopisto eveliina.heino@helsinki.fi, yliopistonlehtori Pirkko-Liisa Rauhala, Helsingin yliopisto pirkko-liisa.rauhala@helsinki.fi  ja yliopistonlehtori Maria Tapola-Haapala, Helsingin yliopisto maria.tapola@helsinki.fi

Työryhmän tavoitteena on kutsua keskusteluun sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalityön opettajia, jotka ovat kiinnostuneita kaunokirjallisuuden mahdollisuuksista sosiaalityön opetuksessa. Kaunokirjallisuutta on käytetty ja käytetään useissa maissa sosiaalityön opetuksessa, ja sitä on perusteltu mm. siten, että kaunokirjallisuuden avulla opiskelijat voivat sekä laajentaa ihmiskäsitystään ja ymmärrystään erilaisista elämäntilanteista sekä kehittää kykyjään eksistentiaalisten, moraalifilosofisten ja ideologisten kysymysten reflektoinnissa. Kaunokirjallisuus antaa mahdollisuuden syventää yleistä merkitysten tajua sekä ymmärrystä merkityksellistämisen prosesseista. Kaunokirjallisuus auttaa tutustumaan omaan ja muihin kulttuureihin sekä niiden välisiin suhteisiin. Empatia-taitojen opettamisessa voidaan käyttää kaunokirjallisuutta ja siten lisätä ihmisten välisissä kohtaamisissa tarvittavaa osaamista. Myös tarinoiden tulkinnan ja kirjoittamisen taitoja voidaan edistää kaunokirjallisuuden lukemisella.

Työryhmä kokoontuu torstaina 16.2.2017 klo 15.30–17.30. Työryhmään pyydetään 15 minuutin mittaisia alustuksia, joissa esitetään ideoita tai tuodaan esiin kokemuksia kaunokirjallisuuden käytöstä opetuksessa. Työryhmä on aihetta tunnusteleva ja ideoiva. Olemme keränneet aiheesta tausta-aineistoa, jota esittelemme omissa työryhmäpuheenvuoroissamme.