Maailman oudoin sukupuolivalistustunti

books-1099067_1280

Omien havaintojeni mukaan uskonnosta ja seksuaalisuudesta puhuminen herättää kuulijoissa usein samankaltaista valpastumista ja kuhinaa kuin koulusta ja seksuaalisuudesta puhuminen. Tämä ei ole ihme, sillä kummassakin aihepiirissä ollaan tabun – yhteisöä uhkaavan asian – äärellä. Kuulijoiden pelko, innostus tai jopa suoranainen tyrmistys kumpuavat pyhänhäväistyksen ja kumouksellisuuden potentiaalista; saako ”noista asioista” edes puhua?

Se, mikä piilotasolla uhkaa yhteisön koossapysymistä, kääntyy julkisessa puheessa helposti opiskelijoiden ja opettajien yksityisasiaksi, johon ei koulun arjessa tulisi puuttua. Seksuaalisuuden näennäisestä neutraloinnista huolimatta koulumaailma tuottaa sukupuolta ja seksuaalisuutta – joidenkin tutkijoiden mukaan jopa voimakkaammin kuin mikään toinen julkinen instanssi. Oppikirjoissa, erilaisissa koulun käytänteissä ja rituaaleissa sekä opiskelijoiden vertaissuhteissa vahvistetaan jatkuvasti käsitystä siitä, mitä on olla normaali mies tai nainen.

Kärjistetysti voi sanoa, että koulun tarjoama ihmisen mitta on perinteisesti ollut heteroseksuaali mies tai nainen, joka ymmärtää seksuaalisuutensa biologisena nautinto- ja lisääntymiskykynä, josta on eri tavoin pidettävä huolta. Muutos on ollut hitaanlaista. Esi