Langnet sai rahoituksen kesäkoululle 2019 / Welcome to Langnet Summer School 2019!

Suomen Kulttuurirahasto päätti myöntää rahoituksen Langnetin kesäkoululle. Kesäkoulu järjestetään Turussa 19.-23.8.2019. Langnetin väitöskirjatutkijat voivat saada rahoitusta matka- ja majoituskuluihin. Lisätietoja kesäkoulusta Langnetin kalenterissa.

The Finnish Cultural Foundation will fund the Langnet Summer School 2019. The summer school will be held in Turku 19.-23.8.2019. Langnet PhD students may get funding for their travel costs. Further information in Langnet calendar.