Miten lapsen kieli kehittyy – podcastien herättämiä ajatuksia

Lapsi oppii äidinkielensä hämmästyttävän helposti. Mutta oppinen ei ole suoraviivaista. Lapsi käyttää pitkään sanoja ja kieliopillisia muotoja, jotka aikuisten oppiman kirjakielen näkökulmasta ovat vääriä. Kaiken takana on ihmisaivojen tehokas toiminta. Näitä kysymyksiä pohdin podcast-jaksoissa #65, #66 ja #67 yhdessä kolmen huippuasiantuntijan kanssa. He ovat emeritaprofessori Anneli Kauppinen jolta tuli vuonna 2020 kirja Mistä kieli meihin tulee, professori Klaus Laalo joka on tutkinut paljon lapsen sanaston ja kieliopin kehitystä sekä tutkija Anni Nora  joka tutkii aivojen toiminnasta aiheutuvia ongelmia lapsen kielen kehityksessä.

Lue loppuun

Maailma muiden silmin eli omahyväisten länsimaalaisten kupla

Viimeisinä presidenttikuukausinaan  Sauli Niinistön patisti suomalaisia suhtautumaan uudella tavalla ”globaalin etelän” maihin. ”Meidän” eli länsimaalaisten olisi opittava näkemään maailma myös muiden silmin. Median mukaan hän totesi muun muassa ”Nyt on tarve keskustella erityisesti niiden kanssa, joiden näkemykset eivät ole samanlaisia kuin meidän. Enää ei voi olla opettajamaista karttakeppi-puuhaa.” Uusi presidentti Alexander Stubb on sivumennen viitannut samaan asiaan. Toisenlaisen ajattelumallin opettelu on vaativa tehtävä. Harjoitteluksi käy Ukrainan sodan näkeminen niiden toisten silmin.

Lue loppuun

Mitä suomen kielelle kuuluu – podcastien herättämiä ajatuksia

Äidinkieli on monella tapaa ihmiselle arvokas pääoma. Se on yleensä tärkein ja helpoin kommunikaatioväline, mutta se on myös olennainen osa ihmisten identiteettiä ja kansaa yhdistävä tekijä. Siksi kaikki siihen liittyvä herättää helposti voimakkaita tunteita. Podcast-jaksoissa #53-#55 pohdin kolmen asiantuntija kanssa suomen kielen nykyistä asemaa ja tilaa. Alla oleva kooste perustuu professori Tuula Onikkijääskön, tutkija Janne Saarikiven ja emeritaprofessori Hannele Dufvan kanssa käymiini keskusteluihin. Koska olen kielentutkija, olen ujuttanut tekstiin myös omia ajatuksiani. Kyseiset kolme jaksoa – ja kymmenet muut podcastit – ovat kuunneltavissa täältä.

Lue loppuun

Vieraalla kielellä – podcastien herättämiä ajatuksia

Harvoin enää kysytään Do you speak English? Oletetaan, että kaikki osaavat englantia. Osaamista on kuitenkin monenlaista ja englannin kieliäkin on erilaisia. Entä mihin tähtää koulujen kielenopetus: opettaako se välttämään virheitä vai selviytymään erilaisista kommunikaatiotilanteista? Näistä aiheista keskustelin podcasteissa alan asiantuntijoiden Raili Hildenin, Anna Maurasen ja Olli Silvennoisen kanssa jaksoissa #44-#46.

Lue loppuun