Hälsningar från Gotland

Sitter i Visby och letar efter spår av kalkhandeln med Sveaborg och Helsingfors. Men den inrikes skeppstrafiken är svår att hitta, endast några enstaka månader finns bevarade i tolagsjournaler. Men tack och lov går det ju att se namnen på kaptenerna i fortifikationens bokföring, vilket ger andra möjligheter att leta i skeppshandlingar, skeppsgillets handlingar, taxeringslängder och liknande.  Visby skeppargille ger mycket matnyttig information, det verkar som om nästan alla hittills oidentifierade skeppare hörde till gillet. I något enstaka fall kan man vara helt säker; skepparen Jakob Fride och hans styrman grälar i rätten om lönen, varvid de bifogar sin skeppsjournal för resan till Sveaborg. Det var förhoppningsvis en ovanligt misslyckad resa, besättningen blev arresterad och under tiden frös fartyget fast… Andra spår finns t.ex. i bouppteckningarna, år 1755 anges att styrman Christian Jönsson Wilck avlidit i Helsingfors. Bland fordringsägarna i bouppteckningen finns timmermansänkan Brita Lenberg, som skött uppassningen under hans sjukdomstid och skeppare Israel Boholm som förskotterat pengar till begravningen.

Den gotländska historieskrivningen verkar inte i någon högre grad ha intresserat sig för 1700-talet, som Svahnström definierade som en period då Visby var småstad. Kanske det, om man jämför med det magnifika förflutna i form av vikingatid och medeltid. Men det betyder inte att Gotland var betydelselöst, åtminstone inte ur Sveaborgs perspektiv. Fast kanske var Helsingfors en ännu mindre småstad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *