Från länsman till straffånge

Sveaborg har en lång historia som fängelse och fångar verkar under hela fästningens existens ha använts som arbetskraft på fästningen. Redan på 1750-talet deltog fångar i byggnadsarbetet, även om källorna sällan nämner dem. En av dem som ändade upp som arbetsfånge på Sveaborg var Isak Uhrwäder, ett spännande exempel på social degradering. Continue reading “Från länsman till straffånge”