Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten

För de nya utbildningsprogrammen som börjat 1.8.2017 används en 5-stegig bedömningsmatris. Bedömningsmatrisen samt anvisningarna för magisteravhandlingen uppdateras finns i Instruktioner för studerande.

Magisteravhandlingen granskas av två granskare som utses av den ansvariga personen. Den ena granskaren kommer från avdelningen och den andra granskaren är i regel någon utanför avdelningen. Det rekommenderas att den ansvariga personen är den ena granskaren.