Eläinlääketieteellinen tiedekunta ennen 1.8.2017 (ohjaussopimus tehty )

Vanhat arviointilomakkeet ja -matriisit (voimassa 31.7.2020 saakka, arvostelu approbatur-laudatur)

Alkuperäistutkimuksen sisältävä tutkielma
Bedömning av licentiatavhandling i veterinärmedicin/avhandling med experimentell del
Assessment of a licentiate thesis including an empirical part

Kirjallisuuskatsaus
Bedömningen av licentiatavhandling i veterinärmedicin/litteraturundersökning
Assessment of a licentiate thesis, literature review

Jos opiskelija on aloittanut tutkielmatyöskentelyn (ohjaussopimus tehty) ennen 1.8.2017, hän suorittaa tutkielmansa vanhojen vaatimusten mukaisesti: tutkielman laajuus joko 20 op (kirjallisuuskatsaus) tai 25 op (alkuperäistutkimuksen sisältävä tutkielma) ja arviointiasteikko on approbatur-laudatur.

Tutkielman kirjoitusohjeet löytyvät alla olevista linkeistä pdf-muodossa. Vanhoilla, ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus suorittaa tutkielmansa vanhojen ohjeiden mukaisesti. Vanhat kirjoitusohjeet ovat voimassa siirtymäkauden ajan 31.7.2020 saakka.

Lähde: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY296014