Humanistinen tiedekunta

Lue lisää Opetustyön ohjeiden sivulta Ylemmän korkeakoulututkielman tarkastus ja arviointi (valitse sivun ylälaidan alasvetolaatikosta jokin humanistisen tiedekunnan maisteriohjelma, jotta saat näkyviin tiedekunnan kohdennetut ohjeet).