För pro gradu (40sp) granskaren

i menyn hittar du fakulteternas instruktioner för pro gradu granskning