LL/HLL syventävien opintojen tutkielma (20 op)

Lääketieteen ja hammaslääketieteen syventävien opintojen tutkielman arviointikriteerit ja tarkastajien ohjeet löytyvät Opetustyön ohjeista Ylemmän korkeakoulututkielman tarkastus ja arviointi.

Tutkielman ohjeistukset opiskelijalle löydät Opiskelijan ohjeesta Tutkielma ja kypsyysnäyte maisteri- ja lisensiaattiohjelmissa.

 

Psykologian, logopedian ja TRANSMED-opiskelijoiden opinnäytteiden arviointiohjeet löytyvät sivulta uuden maisteritutkielman (30 op) ohjeet.