Valtiotieteellinen tiedekunta – pro gradu

Valtiotieteellinen tiedekunta

Tutkielman tarkastaminen ja arvostelu

Oppiaineen vastuuhenkilö määrää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, päätarkastajan ja toisen tarkastajan. Työn ohjaaja voi olla työn toinen tarkastaja. Päätarkastajan on oltava työhön nähden riippumaton.

Hyväksytystä tutkielmasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Tutkielman hyväksymisestä ja arvosanasta päättää tiedekuntaneuvosto tarkastajien ehdotuksen perusteella. Arviointiohjeet löydät Opiskelijan ohjeista. Katso pro gradu tutkielman tyypilliset piirteet

Mikäli olet tyytymätön tutkielmasi arvosteluun, voit hakea siihen oikaisua oikeusturvalautakunnalta. Katso tarkemmat ohjeet täältä.

Pro gradu -tutkielmien julkisuus ja niiden säilyttäminen

Tutkielmat ovat pääsääntöisesti julkisia. Periaatteesta voidaan dekaanin päätöksellä poiketa ainoastaan silloin, jos tutkielma sisältää sellaisia seikkoja, joiden perusteella se voidaan katsoa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (L 621/99) 24′:n nojalla salassa pidettäviksi asiakirjoiksi. Lupa on pyydettävä etukäteen. Pro gradu -tutkielmien säilyttämisestä lisätietoa kirjaston sivuilta.

Lähde: Flamma https://flamma.helsinki.fi/fi/HY287305