Väitös: Tuukka Karlsson: ”Come Here, You Are Needed”: Registers in Viena Karelian Communicative Incantations

Päivystävän folkloristin Tuukka Karlsson väittelee 12.2.2022 klo 10. Väitöspaikkana on Porthania PIII, Yliopistonkatu 3, Helsinki. Vastaväittäjänä toimii Associate Professor Jonathan Roper (Tarton yliopisto) ja kustoksena professori Lotte Tarkka (Helsingin yliopisto). Saliin otetaan yleisöä saapumisjärjestyksessä korkeintaan 50 henkilöä. Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä Zoomissa.

Tutkimukseni tarkastelee vienankarjalaisia loitsuja ja niiden roolia tietäjien instrumentteina. Ollaan siis samojen asioiden äärellä, joista olen ehtinyt blogissakin vuosien varrella mekkaloida. Kiinnostustukseni loitsutraditioon lähti liikkeelle gradua aloittaessa, jolloin professorimme Lotte Tarkka kaukonäköisesti vihjasi niiden olevan mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ei ole tarvinnut olla eri mieltä!

I. K. Inha, 1894. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Alamuseo KHM, valokuvakokoelma.

Olen keskittynyt erityisesti niin sanottuihin kommunikatiivisiin loitsuihin, jotka on erotettu käsitteellisesti ei-kommunikatiivisista lajitovereistaan. Kommunikatiiviset loitsut on tutkimuksessa käsitetty tietäjien väineiksi: niiden avulla tietäjä on ollut yhteydessä tuonpuoleisen toimijoihin. Kommunikatiivisten loitsujen tehon on katsottu pohjaavan kyseiseen yhteyteen sekä esittäjän omaan voimaan.

Väitöskirjassani tutkin, ovatko kommunikatiiviset loitsut olleet nimenomaisesti tietäjien välineitä, kuten on oletettu. Sen lisäksi olen keskittynyt loitsujen sisältämiin direktiiveihin, eli pyyntöihin, käskyihin ja muihin vastaaviin verbeihin, sekä ei-inhimillisille toimijoille esitettyihin retorisiin perusteluihin.  Tilanteen ja puhuttelun kohteen mukaan vaihtuvat perustelut kertovat loitsun esittäjien hyödyntävän erilaisia rekistereitä, eli puheentapoja, saavuttaakseen halutun lopputuloksen. Tutkimus yhdistää folkloristiikan ja lingvistisen antropologian teorioita ja menetelmiä.

Väitöskirjan yhteenveto-osio on julkaistu Heldassa ja on ladattavissa täältä.

Kirjoittaja
Tuukka Karlsson