Alumnihaastattelu – Ilmari Lähteenmäki

Keväällä 2022 järjestetyn Historioitsijat asiantuntijoiden työelämässä -kurssin aikana opiskelijat toteuttivat alumnihaastatteluita podcastien muotoon. Näiden podcast-jaksojen pohjalta opiskelijat kirjoittivat blogikirjoitukset kaikkien tutustuttavaksi. Blogikirjoituksia julkaistaan kolme kappaletta, joista tämä on ensimmäinen. Kirjoitukset tarjoavat näkymiä siihen, mihin historiaa opiskelleet maisterit ovat päätyneet työelämässä.

Kurssin päätapahtumana on opiskelijoiden järjestämä työelämäiltapäivä, joka järjestetään 13. huhtikuuta 2022 Kielikeskuksen juhlasalissa. Tapahtuma on avoin, ja voit tutustua siihen täällä.

Alumnihaastattelussa Ilmari Lähteenmäki – ”Opetustyö on sitä mitä sä itse teet siitä”

Kirjoittaja: Inka Saarela / Alumnihaastattelun toteutus: Inka Saarela ja Emma Sahi

Viime hetkillä onnistumme ratkaisemaan tekniset ongelmat, ja sitten Ilmari Lähteenmäki jo saapuukin haastatteluun Rammstein-paita päällä. Helsingin yliopistosta vuonna 2020 valmistunut Lähteenmäki toimii Vantaalla Lumon lukiossa historian ja elämänkatsomustaidon opettajana.

Miten hän päätyi työhönsä?

Ennen kuin Lähteenmäki pääsi lukemaan historiaa, hän toimi koulunkäyntiavustajana. Kun yliopiston ovet aukesivat, hän ilmoitti useisiin kouluihin, että on käytettävissä sijaisena. Sijaisuuksia kertyi opiskeluaikana mukavasti, ja Lähteenmäki päätyi tekemään niitä myös entiseen lukioonsa Lumoon. Ensin kyse oli muutamista sijaisuuksista, mutta vähitellen opetettavien kurssien määrä kasvoi. Tänä lukuvuonna Lähteenmäki on toiminut kokopäiväisenä opettajana ja toivoo vakinaistamista.

Millaista opettajan työ on?

Tällä hetkellä Lähteenmäellä on opetusta 8–16 välillä ja hän on ottanut paljon kursseja vastuulleen. Iltaisin pitää tehdä tuntisuunnitelmia tai arviointeja, ja Lähteenmäki kertoo myös tekevänsä taustatutkimusta opetusmateriaaleja varten. Hän kokee työmäärän ja palkan olevan hyvässä suhteessa. Palkka on noin 3300 euroa kuussa, ja ylityöt tietysti kasvattavat summaa. Lähteenmäki ei vielä koe juurikaan ongelmia uupumuksen kanssa, vaikka tunnistaakin että tekee töitä välillä liian paljon.

Hän kertoo, että pyrkii opetuksessaan huomioimaan opiskelijoiden kiinnostuksenkohteet. Kurssin alussa hän kysyy, onko heillä toiveita mihin aiheeseen keskitytään enemmän ja saattaa esimerkiksi keskittyä muodin historiaan, jos huomaa että siihen on mielenkiintoa. Hän myös muistuttaa opiskelijoitaan: ”Kaikella maailmassa on historiansa”. Lähteenmäki viihtyy lukion opettajana, koska kokee että lukiossa opiskelijoiden kanssa on parempi keskusteluyhteys kuin vaikka yläasteella.

Pohdimme myös, miten sijaisen ja opettajan roolit eroavat toisistaan. ”Sijaisena voi toimia väärän kuninkaan vallalla. Silloin on kaikki vapaudet kokeilla ja kehittää, mutta et ole vastuussa jälkien siivoamisesta”, Lähteenmäki nauraa. Toisaalta hän myöntää tekevänsä sijaisena enemmän hommia kuin välttämättä tarvitsisi.

Parhaat muistot opettajan työssä palautuvat hyvään yhteistyöhön. Pari vuotta sitten Lähteenmäki ja hänen kollegansa opettivat historian 2. kurssin yhteistyössä. He kävivät vuorotellen puhumassa toistensa kursseilla, ja kurssin lopuksi he järjestivät eläytymistunnin, jolla käsiteltiin kylmän sodan päättymistä. Lähteenmäki itse pukeutui Neuvostoliiton pääsihteeriksi, ja toinen opettaja edusti Yhdysvaltoja.

Ilmari Lähteenmäki (kesk.) arvostaa hyvää yhteistyötä kollegoiden kanssa. Kuva on lukion halloweenjuhlista.

Millaisia taitoja tehtävä edellyttää?

Ensimmäiseksi Lähteenmäki nimeää nopean muokkautuvuuden, mikä käytännössä tarkoittaa valmiutta toimia monipuolisesti eri työtehtävissä ja käyttää erilaisia työtapoja. Toiseksi hän nostaa esiin yhteistyön kollegoiden kesken. Lähteenmäki kehuu historian aineryhmän opettajatovereitaan ja kertoo, että he esimerkiksi jakavat opetusaineistoja. Esille nousee myös kulttuurisensitiivisyys, vaikka Lähteenmäki ei suoraan käytäkään tätä sanaa.

Miten historianopiskelu on auttanut työelämässä?

Lähteenmäen Pro gradu -tutkielma käsitteli kolonialismia, ja hän kokee, että on päässyt hyödyntämään asiantuntijuuttaan opettajan työssä. Sivuaineena Lähteenmäki suoritti pedagogiset ja elämänkatsomustiedon sekä sekalaisia kursseja. Hän kokee, että monipuoliset opinnot ovat antaneet valmiuksia tehdä sellaisiakin asioita, joihin ei ole suoraa koulutusta. Historianopiskelu on antanut myös hyvät istumalihakset ja valmiuksia kirjoittamiseen. Näitä opettaja tarvitsee laatiessaan tuntisuunnitelmia ja arvioidessaan kokeita.

 

Inka Saarela on toisen vuoden historian opiskelija, jota kiinnostaa erityisesti terveydenhuollon- ja hallinnan historia. Hän työstää tällä hetkellä kandidaatin tutkielmaa Suomen valtion tuberkuloosibudjettiin liittyen. Tulevaisuudessa hän tähtää toimittajan uralle, mutta myös väitöskirjan tekeminen houkuttelee. 

Webinar series: Reflecting on German (Post)Colonial Connections

On September 2021, Dr. Minu Haschemi Yekani (Freie Universität Berlin), Dr. Dörte Lerp (Freie Universität Berlin) and Dr. Janne Lahti (University of Helsinki) are organizing a webinar series called Reflecting on German (Post)Colonial Connections. The webinar series consists of four events that build up the discussion on German colonial legacies.

 

The aim of this webinar series is to set out to bridge divides between the past and present, between different national histories, between academic specializations, and between academic and non-academic sectors. In short, the organizers intend to span temporal, national, epochal, and sectional divides. They take up recent debates on German colonial histories and legacies, and advance discussions on them in a transnational, multidisciplinary, and intersectional framing.

The webinar series consists of four events with separate registrations and links for Zoom. Download the webinar poster HERE.

WEBINAR 1, 9th September

The first webinar is called ”Among Empires: German Entanglements in the Colonial and Postcolonial Worlds”. We hear Tiffany Florvil (Albuquerque), Diana Natermann (Leiden) and Andi Zimmerman (Washington D.C.) as presenters in the first webinar. Minu Haschemi Yekani (Berlin), Dörte Lerp (Berlin) and Janne Lahti (Helsinki) will moderate the discussion.

REGISTRATE HERE (Webinar 1): https://helsinki.zoom.us/meeting/register/u5MrcO6tqzIrHtxaO8eM4OTHJ2xg_J_Y2S-H

 

WEBINAR 2, 14th September

The second webinar is called ”Beyond Collections: Decolonizing Museums”. We hear Bonita Bennett (Cape Town), Alina Gromova (Berlin) and Kristin Weber-sinn (Berlin) as presenters in the second webinar. Bebero Lehmann (Cologne) and Dörte Lerp (Berlin) will moderate the discussion.

REGISTRATE HERE (Webinar 2): https://helsinki.zoom.us/meeting/register/u5Usc-6rqT0iGNTI9kHgbY0EiwMYQ-QyaDix

 

WEBINAR 3, CANCELLED!

The third webinar is called ”Colonial Heritage as Political, Private and Public Memories”. We hear Idesbald Goddeeris (Leuven), Britta Schilling (Utrecht) and Greer Valley (Cape Town) as presenters in the third webinar. Janne Lahti (Helsinki) will moderate the discussion.

 

WEBINAR 4, 30th September

The final and fourth webinar is called ”The (Post)Colonial Dimension of German Migration History”. We hear Maria Alexopoulou (Berlin), Fatima El-Tayeb (San Diego) and Noa K. Ha (Berlin) as presenters in the fourth webinar. Minu Haschemi Yekani (Berlin) will moderate the discussion.

REGISTRATE HERE (Webinar 4): https://helsinki.zoom.us/meeting/register/u5UsfuGvqT4sH9RxM2FthO24knCpBje6dQS5

 

TIME AND REGISTRATION

Time of all the webinars: 6PM-8PM Berlin time (CEST), 7PM-9PM Helsinki time (GMT+3)

Registrations will be approved manually, on Monday 30th August at the earliest.

The series is free, but a registration is required. Also, you can attend one event or the whole series. Welcome!