Webinar series: Reflecting on German (Post)Colonial Connections

On September 2021, Dr. Minu Haschemi Yekani (Freie Universität Berlin), Dr. Dörte Lerp (Freie Universität Berlin) and Dr. Janne Lahti (University of Helsinki) are organizing a webinar series called Reflecting on German (Post)Colonial Connections. The webinar series consists of four events that build up the discussion on German colonial legacies.

 

The aim of this webinar series is to set out to bridge divides between the past and present, between different national histories, between academic specializations, and between academic and non-academic sectors. In short, the organizers intend to span temporal, national, epochal, and sectional divides. They take up recent debates on German colonial histories and legacies, and advance discussions on them in a transnational, multidisciplinary, and intersectional framing.

The webinar series consists of four events with separate registrations and links for Zoom. Download the webinar poster HERE.

WEBINAR 1, 9th September

The first webinar is called ”Among Empires: German Entanglements in the Colonial and Postcolonial Worlds”. We hear Tiffany Florvil (Albuquerque), Diana Natermann (Leiden) and Andi Zimmerman (Washington D.C.) as presenters in the first webinar. Minu Haschemi Yekani (Berlin), Dörte Lerp (Berlin) and Janne Lahti (Helsinki) will moderate the discussion.

REGISTRATE HERE (Webinar 1): https://helsinki.zoom.us/meeting/register/u5MrcO6tqzIrHtxaO8eM4OTHJ2xg_J_Y2S-H

 

WEBINAR 2, 14th September

The second webinar is called ”Beyond Collections: Decolonizing Museums”. We hear Bonita Bennett (Cape Town), Alina Gromova (Berlin) and Kristin Weber-sinn (Berlin) as presenters in the second webinar. Bebero Lehmann (Cologne) and Dörte Lerp (Berlin) will moderate the discussion.

REGISTRATE HERE (Webinar 2): https://helsinki.zoom.us/meeting/register/u5Usc-6rqT0iGNTI9kHgbY0EiwMYQ-QyaDix

 

WEBINAR 3, CANCELLED!

The third webinar is called ”Colonial Heritage as Political, Private and Public Memories”. We hear Idesbald Goddeeris (Leuven), Britta Schilling (Utrecht) and Greer Valley (Cape Town) as presenters in the third webinar. Janne Lahti (Helsinki) will moderate the discussion.

 

WEBINAR 4, 30th September

The final and fourth webinar is called ”The (Post)Colonial Dimension of German Migration History”. We hear Maria Alexopoulou (Berlin), Fatima El-Tayeb (San Diego) and Noa K. Ha (Berlin) as presenters in the fourth webinar. Minu Haschemi Yekani (Berlin) will moderate the discussion.

REGISTRATE HERE (Webinar 4): https://helsinki.zoom.us/meeting/register/u5UsfuGvqT4sH9RxM2FthO24knCpBje6dQS5

 

TIME AND REGISTRATION

Time of all the webinars: 6PM-8PM Berlin time (CEST), 7PM-9PM Helsinki time (GMT+3)

Registrations will be approved manually, on Monday 30th August at the earliest.

The series is free, but a registration is required. Also, you can attend one event or the whole series. Welcome!

Työpajat johdattavat arkistoon

Helsingin yliopiston historian oppiaine ja Kansallisarkisto tekevät monenlaista yhteistyötä. Vuodesta 2018 alkaen historian kursseilla on toteutettu arkistoaineistojen analyysiharjoituksia sekä koneavusteista asiakirjatekstien lukua.

Historiantutkimuksen johdantokurssilla aineistoihin tutustuminen tarkoittaa aineistotilausten harjoittelua ja asiakirjakokoelmiin tutustumista. Aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa opiskelijat ovat perehtyneet muun muassa aineiston skannaamiseen ja Transkribus-käsialanlukuohjelmaan.

Opiskelijat kehittyvät asiantuntijoina, kun he analysoivat arkistokokonaisuuksia tai analysoivat lähdetekstejä. Arkisto puolestaan saa tukea tekstinlukutyössä ja hyötyy opiskelijoiden antamasta käyttäjäpalautteesta.

Asiakirjojen skannausta ja konelukua Kansallisarkiston tapahtumapäivässä.

Lukuvuonna 2021-2022 opetus laajenee uudenlaiseksi työpajojen sarjaksi. Nyt opiskelija voi koota wiki-työhön, käsialatulkintaan ja sähköisiin aineistoihin liittyvää kokemusta eri yhteistyöhankkeissa. Työpajat toteutetaan näillä näkymin perjantaisin, päivän mittaisina luentojen ja harjoitustehtävien sarjoina.

Kansallisarkiston kanssa järjestettävissä työpajoissa tutustutaan arkistoaineistoihin ja niiden järjestämisperiaatteisiin ja pohditaan yhdessä aineistojen saatavuutta, luettavuutta sekä arkisto-ohjeiden päivittämistarpeita, esimerkiksi Arkistojen Portin sisältöjä. Lisäksi on suunnitteilla työpajoja Kansalliskirjaston, useiden museoiden sekä paikallishistoriallisten hankkeiden kanssa.

Työpajojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden asiantuntija- ja työelämätaitoja sekä konkreettista osaamista, ja niissä tarjotaan kurkistuksia tiettyihin työkaluihin, joita voi hyödyntää historiatiedon ja lähteiden käsittelyssä, arkistotyössä, opetuksessa, sukututkimuksessa tai viestinnässä.

Työpajoista saadut kokemukset ovat osa Kansallisarkiston arkistopedagogista kehitystyötä, ja kokemuksia voidaan varmasti hyödyntää esimerkiksi, kun Kansallisarkistossa suunnitellaan ohjelmaa ja vierailuja esimerkiksi koululaisryhmille.

Lisätietoja Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori Anu Lahtiselta,
https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/anu-lahtinen