John Wik: Våga prova olika kurser och arbetsplatser för att hitta din väg, uppmanar Sara Johansson

Vid Malmska gården i Jakobstad befinner sig Jakobstads museum som är ett historiskt stadsmuseum som har en omfattande föremåls- och konstsamling, textiler, fotografiska samlingar, arkiv och ett eget bibliotek. Här jobbar amanuensen Sara Johansson som jag intervjuar en dag i slutet av 2023. Hon berättar om hur det är att jobba på museum och om hur hon sökte sig till sin hemstad Jakobstad efter sina studier vid Helsingfors universitet.

Sara Johansson studerade historia 2013 till 2020. Vid sidan av historiestudierna studerade hon också en del statskunskap, men hon landade med konsthistoria som långt biämne. Johansson berättar att studierna i konsthistoria har hjälpt henne mycket i arbetslivet, till exempel när hon har jobbat med konstutställningar.

Jag frågar om Johanssons yrkesroll, vad gör en amanuens på ett museum? Jakobstads museum är relativt litet med totalt tre amanuenser som ansvarar för olika avdelningar. Johansson har ansvar för museets textilsamling och verksamheten vid Strengbergs tobaksmuseum som ingår i Jakobstads museum. Till arbetssysslorna hör att katalogisera och bevara samlingarna och att planera utställningar. Vissa dagar får hon även guida grupper. Johansson konstaterar glatt att det finns så mycket att göra så det blir inte enformigt eller tråkigt. Hon lyfter fram ett uppdrag sommaren 2023 som något minnesvärt och utöver det vanliga. Då behövde ett svenskt filmprojekt information om 1930-talets tobakshistoria och vände sig till museet.

En kartongask med texten Saimaa och bild på insjölandskap.

Cigarettask av märket Saimaa från Strengbergs tobaksfabrik. Sara Johansson ansvarar som amanuens vid Jakobstads museum bland annat för Strengbergs tobaksmuseum. Strengbergs tobaksfabrik, Ab Ph. U. Strengberg & C:o Oy, grundades 1762 i Jakobstad och var på 1920-talet Nordens största tobaksfabrik. Sara Johanssons pro gradu-avhandling handlar om Strengbergs tobaksfabriks tidningsreklam 1900-1930. Idén till avhandlingen fick hon då hon jobbade på museet. Bild: Åbo museicentral.

Vår diskussion leder till frågan hur Johansson hamnade på denna karriärväg och jag frågar om hon hade planerat detta under sina studier. ”Då jag börja studera hade jag ingen karriärplan alls, det kom först i magisterskedet. Läraryrket passar inte mig, men jag sommarjobbade på det arktiska museet Nanoq en sommar och tre somrar vid stadsmuseet. Det sporrade mig att ge mig in på den här karriärvägen”, berättar Johansson. Även om hon inte haft explicita planer att flytta tillbaka till Jakobstad efter att hon hade blivit magister, gav sommarjobben en inblick i Jakobstads lokalhistoria som fascinerade och hon såg hur viktigt och kärt Malmska gården var för invånarna. När hon fick möjligheten att fortsätta arbete vid Jakobstads museum med mångsidiga projektarbeten tog hon den.

För de som studerar rekommenderar Johansson att man ska läsa mycket olika kurser så att man får testa på olika ämnen för att hitta det som man vill specialisera sig på. Utanför studierna är det nyttigt att testa på olika arbetsplatser och olika arbetspositioner. Sommarjobba med något som tangerar dina studier så att du har lite arbetserfarenhet då du blir färdig. Hon tydliggör att som historiker finns det så mycket som man kan jobba med idag och man behöver inte jobba på museum.

Jag frågar också hur man kan fortsätta lära sig nya saker i arbetslivet. Johansson säger att man aldrig är fullärd så man får lära sig på jobbet och utnyttja olika vägar till fortbildning. Hon har vid sidan av jobbet studerat mode- och dräkthistoria via distansundervisning för att vidareutbilda sig. ”Jag skulle också vilja läsa museologi. Det är också ett tips till studerande att de ska läsa museologi om de vill jobba på ett museum. Det är till fördel”, anmärker Johansson.

Som avslutning på vår diskussion frågar jag hur Johansson ser på framtiden. Hon hoppas få fortsätta vid Jakobstads stadsmuseum med textil- och klädhistoria. ”Jag tycker om att få jobba praktiskt och mångsidigt, därför är jobbet som museiamanuens så lämpligt för mig.”

John Wik är magisterstuderande i historia vid Helsingfors universitet och gick mentorkurs med alumner hösten 2023.

***

Vill du veta mera om Jakobstads museum och om museijobb? Här hittar du en video där Sara Johansson berättar om arbetet med att förnya utställningen på Malmska gården som hon hade ansvar för som projektkoordinator innan hon blev anställs som amanuens. Du hittar annat intressant material om museet och dess anställda här: https://jakobstadsmuseum.fi/kunskapsbank/

Mera information om Sara Johanssons pro gradu-avhandling här.